Få styr på kirkens forbrug af kemi

Der er ikke kun kemi i de sprøjtegifte, som man ikke må bruge på kirkegården. Algefjerner, pudsemidler til sølvtøj og messing, samt stærke rengøringsmidler indeholder også skadelige kemikalier. Carsten Vejborg vejleder om kirkens brug af kemi

Hvis nogen stiller spørgsmålet ”Bruges der kemikalier i kirken eller på kirkegården?” – så vil de fleste nok svare: ”Nej! Det er ikke tilladt at bruge sprøjtemidler på kirkegården, så det gør vi selvfølgelig ikke. Heller ikke udenfor diget eller ved præstegården.” Men der findes andre former for kemikalier. Algefjerner, pudsemidler til sølvtøj og messing, samt stærke rengøringsmidler er dem vi hyppigst ser.

Miljøgodkendt algefjerner

Der bruges ”algefjerner” på de fleste kirkegårde, i større eller oftest mindre omfang. Men som regel er der ikke tale om ”algefjerner”, men om desinfektionsmidler i form af Rodalon, IDZ eller tilsvarende produkter. Fælles for disse produkter er, at de indeholder stofgruppen ”kvarternære ammoniumforbindelser” som er problematiske i vandmiljøet, og som Miljøstyrelsen ønsker begrænset mest muligt. Derfor anbefales det at bruge en miljøgodkendt algefjerner i stedet. Der er pt. kun en enkelt miljøgodkendt algefjerner på markedet, nemlig ”Algefri” fra EcoStyle. Bemærk, at der findes ingen miljømærkede algefjernere, kun miljøgodkendt.

Pudsemidler til sølvtøj og messing

Der findes ingen miljøvenlige pudsemidler. De fleste er også forsynet med et faremærke, da de kan være sundhedsskadelige eller irriterende, hvis de ikke bruges korrekt. Det er derfor også vigtigt, både som arbejdsplads og som Grøn Kirke, at jeres APV er ajour og indeholder de nødvendige arbejdsplads-brugsanvisninger. Og ikke mindst at der tages de rette forholdsregler i form af ventilation/gennemtræk, handsker mv., når produkterne bruges. Selvom det ikke er muligt at vælge et miljømærket pudsemiddel, så er der alligevel forskel på produkterne. Det anbefales at bruge pudsecreme i stedet for de flydende produkter, hvor sølvtøjet blot skal dyppes. De flydende produkter indeholder generelt Thiourinstof eller Thiourea i koncentrationer, hvor der er risiko for varig sundhedsskade. Det bedste grønne råd er at bruge pudsemidler så lidt som muligt – ved at begrænse behovet for pudsning. Pak sølvtøjet ind i en tæt plasticpose, når det ikke er fremme. Luftens indhold af svovl er med til at gøre sølvtøjet sort og grimt, så derfor gælder det om at mindske kontakten med luften, når det er muligt.

Rengøringsmidler og sæber med Svanen eller Blomsten

Der er et stort udvalg af rengøringsmidler, håndsæber og plejeprodukter, som bærer miljømærket Svanen eller Blomsten. De fås både i dagligvarebutikker og hos mange af de firmaer, som leverer til professionelle. Prisforskellen mellem de miljømærkede og de traditionelle produkter er sjældent særlig stor. Valg af svanemærkede eller blomstmærkede rengøringsmidler er en indsats, som er let og billig at gennemføre, men som kan have stor betydning, hvis mange Grønne Kirker gennemfører det.

Et andet grønt råd er at bruge så lidt rengøringsmiddel som mulig – også selvom det er miljømærket. Sørg for at følge doseringsvejledningen og undgå at overdosere. Dobbelt så meget er ikke dobbelt så godt.

I mange tilfælde kan rengøringsmidler helt undværes. I stedet kan der bruges mikrofiberklude. Der findes mikrofiberklude i forskellige ”grovheder” til forskellige typer overflader, så køb eventuelt flere slags. Undgå til gengæld klude med nanopartikler.

Af: Carsten Vejborg, Energitjenesten

print
Tagget , , ,