Mere økologi på kirkejorde


En forsvindende del af folkekirkens jord dyrkes økologisk. Et omlægningstjek kan være med til at bringe bedre balance i regnskabet. Få gratis råd om omlægning.


Sprøjtegift har Fanden skabt

fastslår Krist’lig Tidende.

Præstegårdes jord er lagt

– Herre! Vær vort vidne! –

ud til Fanden og hans mor!

Al den gode kirkejord

bør dog under Herrens hænder

dyrkes økologisk, Venner!

Sådan lød opfordringen fra en vis Bror Janus for et par år siden i kristendom.dk’s debatforum. Den poetiske broders fromme ønske har dog ikke siden nydt fremme: Af folkekirkens samlede jordbesiddelser på 7.000 hektar – et areal på lidt under Ærøs størrelse – dyrkes kun de 7 procent økologisk (2013).

Menighedsrådsmedlemmer eller andre med indflydelse på forpagtningen af kirkernes jorde, som finder dette tal for beskedent, løber typisk ind i det argument, at omlægning fra konventionel til økologisk drift er for besværlig. Der er masser af regler at sætte sig ind i, der er uoverskuelige overgangsordninger, og der skal skabes kontakt til økologiske landmænd som potentielle nye forpagtere.

Det er for at overkomme disse vanskeligheder, at DLBR – et landsdækkende samarbejde mellem landbrugets rådgivnings- og videnvirksomheder – tilbyder et gratis omlægningstjek. Økologirådgivere fra den nærmeste DLBR-virksomhed rykker ud og er klar med kvalificerede beregninger og vurderinger af alle aspekter omkring en potentiel omlægning.

Solidt beslutningsgrundlag

Sammen med menighedsrådets ansvarlige for forpagtningen gennemgår rådgiverne den aktuelle markdrift, og der gives en nøgtern bedømmelse af både mulighederne og udfordringerne ved at omlægge til økologi. Bedømmelsen omfatter både praktiske, faglige og økonomiske forhold forbundet med at gå over til økologisk produktion.

Hele øvelsen vil give menighedsrådet et solidt grundlag for at træffe beslutningen om en eventuel omlægning.

Gå ind på www.omlægningstjek.dk. Her findes et danmarkskort med de DLBR-virksomheder, der tilbyder det gratis omlægningstjek, inkl. navn og kontaktdata på en af de involverede økologikonsulenter. På siden er der også adgang til en undersøgelse af landmænds erfaringer med omlægningstjekket.

Endelig kan DLBR tilbyde hjælp, hvis ny forpagtning af de omlagte arealer skulle forekomme at være en barriere. Vi har et omfattende lokalt kendskab til økologiske landmænd i hele Danmark, så der hurtigt kan etableres kontakt til interesserede og seriøse forpagtere.

Gustaf Boch er chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Holdninger udtrykt i denne artikel er ikke nødvendigvis udtryk for Grøn Kirkes holdning på området.print
Tagget ,