Grøn Kirkes initiativer styrkes økonomisk

Grøn Kirke har netop fået bevilliget næsten 700.000 kr. som svar på to ansøgninger til Den Folkekirkelige Udviklingsfond. Dette medfører, at det grønne arbejde kan styrkes i de kommende par år, og det glæder vi os over i Grøn Kirke.

Den første bevilling er på 325.00 kr., og drejer sig om at udvikle en tjekliste, der omhandler bæredygtighed på kirkegården. Dermed kan gravere og andre kirkegårdsfolk nu fremadrettet arbejde i dybden med biodiversitet, bæredygtighed og andre grønne initiativer på landets kirkegårde og udendørsarealer. For at udbrede kendskabet til tjeklisten og fortsat inspirere kirkegårdsfolk, vil vi i Grøn Kirke også arrangere 4 kurser rundt i hele landet med overskriften: Bæredygtighed på kirkegården. Dette har vi allerede god erfaring med, så vi bygger videre på succesfulde oplevelser, hvor gravere er blevet uddannet og inspireret gennem oplæg, rundvisninger og workshops. Slutteligt samler vi viden, ideer og inspiration på en digital platform, så det hele bliver tilgængeligt for enhver, som ønsker at arbejde videre i det grønne.

Den anden bevilling er på 350.000 kr. og er opnået i samarbejde med Kirkefondet og Folkekirkens Nødhjælp. Projektet har foreløbig arbejdstitlen ”Grøn og Ung Kirke” og handler om, at kirken skal fungere som platform for unge, der kan bruge kirken som samarbejdspartner og allieret i forhold til klimaindsatsen. En gruppe lokale unge inviteres til at udvikle et klimainitiativ i fællesskab med Getsemane Kirke i Horsens; udkommet er endnu uvist, da Grøn Kirke ikke skal diktere indholdet, men blot sætte rammerne om initiativet. Dette projekt skal efterfølgende metodebeskrives og dermed kunne løftes op og bruges andre steder i landet som en skabelon for, hvordan kirken kan samarbejde med lokale unge om en fælles sag, såsom klimaet.

Begge projekter skydes i gang i foråret 2021 og afsluttes i foråret 2022.

 

print
Tagget ,