Inspiration fra Haslev Kirkegård

Haslev Kirkegård er tilknyttet Haslev kirke og strækker sig over et areal på knap 40.000 kvadratmeter. Kirkegården ligger i flotte grønne omgivelser. Medarbejderne på kirkegården er entreprenør på yderligere 3 kirkegårde – Freerslev, Bråby og Testrup. De er 8 faste gravere ansat.

På Haslev Kirkegård har graverne mange drømme, som er ved at blive iværksat. Heriblandt har de planer om at anlægge en mindre sø, en eng og et bøgeskovområde bagerst på kirkegården. De vil dermed åbne kirkegården op mod de rekreative områder, som ligger lige rundt om, marker og højskolehave med adgang via låge og stisystemer. Dermed kan kirkegården indgå i området som endnu er rekreativt område og altså også bruges som en slags park for de besøgende. 

På kirkegården har de eksperimenteret med at opsamle regnvand, men det er svært for dem at lave effektiv regnvandsopsamling. De har et par tønder, som hurtigt fyldes, men ikke nok tagflader til at opsamle den mængde, som det kræves for at kunne indgå som et aktiv for pasning af kirkegården. Dog skal den planlagte sø være med til at samle regnvand nok til, at det også kan bruges til vanding.

Når der mangler maskiner, deler de med andre kirker om de dyre indkøb. Heriblandt har de købt en multimaskine, som kører på ren el, ligesom deres slåmaskiner samt hækkeklippere også er eldrevne. Dermed spares der lidt på de benzindrevne maskiner, der gradvist bliver skiftet ud, efterhånden som de trænger til det. De drømmer om solceller på taget af mandskabsbygningen, så maskiner kan lades op med ren strøm, men der er nogle udfordringer omkring det. Der må nemlig ikke være noget i højden, som skæmmer udsigten til kirketårnet og kirkebygningen. 

Kirkegården ligger i et grønt område. Her har de plantet en bivenlig blomsterstribe, som de har lavet langs græsset og klippet det i organiske former. Dette tiltrækker forskelligt dyreliv - både insekter, men også harer gemmer sig i det lange græs. Derudover har de opsat to stærehoteller og tyve fuglekasser til forskellige slags fugle. Det er frivillige, som har været med til at lave fuglekasserne. Når der bliver klippet hæk to gange årligt, bliver der taget hensyn til, at mange fugle ligger på rede omkring juni måned, hvor man normalt klipper hæk. Fuglene lades i fred og hækklipningen udsættes nogle uger. 

På en kirkegård genereres der meget grønt affald. Dette fyldes i en container, som tømmes 10 gange om året. Det koster dem 40.000 kr. årligt at komme af med grønt affald. Bl.a. derfor drømmer de om at kunne begynde på at kompostere på egen jord, men det kræver plads og planlægning. Det er dog ikke alle planter, der bliver smidt ud med det samme. Graverne har lavet deres egen miniplanteskole. To store bede, hvor overskudsplanter fra nedlagte gravsteder havner. Disse genbruges på nye gravsteder eller i skærebede.

På denne tid af året bliver der lagt gran på gravstederne. Her bruger de 5 ton gran om året til grandækning, hvor de tidligere har brugt 14 ton. Efter de er begyndt at bruge sliskesystemer og optimere processen, har de skåret gevaldigt ned på forbruget. De har anlagt en skærehave/klippebed med stedsegrønne planter, som fremover også skal indgå i kirkepyntning og grandækning. Det er fx småtræer og buske fra nedlagte gravsteder, som de gemmer og planter i det nye skærebed.

Haslev Kirkegård er med i en ERFA-gruppe, hvor de snakker ideudvikling, ergonomi, økonomi samt bæredygtighed. Møderne bliver afholdt 4 gange om året hos de forskellige medlemmer. programmet består oftest af et indslag, efterfulgt af en gåtur på kirkegården, hvor de ser de nye tiltag. Til slut spiser de sammen. En fin måde at erfaringsudveksle med kollegaer.

print
Tagget , , , , ,