Grøn konference skyder internationalt projekt i gang

I november mødtes kirker fra Danmark, Slovakiet, Sverige, Tyskland og Letland til en fælles konference om arbejdet med bæredygtighed i kirker i landområder.

Facts om projektet

Klima- og miljøgruppen under Danske kirkers Råd har som led i Grøn kirke projektet fået bevilget støtte fra EU’s Grundtvigs fond til et toårigt internationalt projekt om bæredygtighed i landområder. Det er et europæisk samarbejde mellem kirker i Danmark, Sverige, Letland, Slovakiet og Tyskland. Fra Danmark medvirkede repræsentanter fra Rise sogn i Sønderjylland, fra sognene på Ærø og fra Roskilde stift var der repræsentanter fra Kvislemark, Fyrendal og Førslev sogne ved Næstved, og fra Sæby, Gershøj, Kirke Hyllinge og Lyndby sogne i Lejre provsti. Projektet er planlagt til at forløbe over 2 år, hvor der vil blive holdt 3 konferencer for repræsentanter fra de 5 lande.

Projektet er et læringsprojekt, hvor de medvirkende kirker på den ene side udveksler viden, ideer og erfaringer om deres arbejde med klima og bæredygtighed med hinanden, og på den anden side reflekterer over, hvorfor vi som kirker skal og bør involvere og engagere os i klimaspørgsmålet.

Første internationale konference i Tollarp

Den første konference blev afholdt fra den 8. til den 12. november i Tollarp, nær Kristiansstad i Sverige, med i alt 52 deltagere. Deltagerne fik disse dage forskellig inspiration til at arbejde med det grønne. Der var foredrag, gruppearbejde, ekskursioner og socialt samvær.

Henrik Grabe og Andres Nylander holdt to gode foredrag om klimaforandringer og teologi, hvor der også blev lagt vægt på menneskets rolle som forvaltere.En af dagene bød på en ekskursion til en kirke fra 1100-tallet, der havde installeret jordvarme og sparede en masse ved det. Herefter besøgte gruppen naturområdet Vattenriket i Kristiansstad. I byen oplever de at blive truet af klimaforandringer og havvandsstigninger, så de gør en aktiv indsats for at nedbringe deres CO2-udslip. Søndag eftermiddag var deltagerne til gudstjeneste med klimastafetten og gik bagefter en lang tur gennem de smukke svenske efterårsskove.

Grøn Kirke er til inspiration for andre

Der var også mulighed for at gå på opdagelse i de forskellige landes materialer. Den danske gruppe havde materiale med om Grøn Kirke, Skabelsestiden, Klimastafetten og TRO- økologisk kirkefestival.

Flere personer fra de andre lande i projektet synes godt om det danske materiale. Det er konkret og lige til at gå i gang med. Den tyske gruppe var meget interesserede i at lave noget, der svarer til Klimastafetten.

Konferencen var også en øjenåbner for andre landes grønne arbejde. Gruppen fra Letland og Slovakiet gav udtryk for at være langt bagud. Deres grønne arbejde handler om at rydde op omkring kirken. Man har været vant til bare at smide affaldet. Det er der, de starter. Til gengæld er energibesparelser er ikke en udfordring – for de varmer ganske enkelt ikke kirkerne op.

Det europæiske samarbejde fortsætter

Deltagerne tog inspirerede fra konferencen. De har fået en masse gode idéer til at gå i gang med eller fortsætte det grønne arbejde i kirkerne. Det europæiske samarbejde mellem kirker fra Danmark, Sverige, Letland, Slovakiet og Tyskland vil fortsætte de kommende to år. Der er planlagt endnu to konferencer, den ene i nærheden af Wittenberg i Tyskland i sensommeren næste år og den anden i Slovakiet om to år. Mellem konferencerne vil der være møder for deltagerne i de enkelte lande, hvor der vil være mulighed for at følge med i hinandens arbejde, og for at hjælpe og inspirere hinanden til at udvikle arbejdet for bæredygtighed inden for kirken.

print
Tagget ,