Helsingør stift er ny grøn kirkelig organisation

Helsingør stift er ny grøn kirkelig organisation

Det er en glæde at Helsingør stift endelig kan kalde sig grøn kirkelig organisation.

Vi har igennem længere tid har haft fokus på miljøoptimering, herunder bl.a. øget digitalisering/øget digital sagsbehandling med deraf følgende reduceret papirforbrug, udskiftning af el-pærer til LED, fokus på reducering af madspil i forbindelse med møder i huset (herunder at deltager ved evt. frokost skal tilmelde sig, så der ikke købes forgæves), konvertering af papiravis til e-avis og så bruger vi selvfølgelig ingen engangsservice. 

Vi har haft en meget konstruktiv dialog kollegerne imellem og alle i huset har budt aktivt ind og bakker op om initiativet og der er en meget positiv holdning til, at vi bliver certificeret som grøn kirkelig organisation. Vi har det som et fast punkt på vores dagsorden til personalemødet.

Vi er i dialog med vores gartner om anlæggelse af blomsterbed/forøgelse af biodiversitet i den klosterhave, som hører til stiftsadministrationen og bispeboligen.

print
Tagget