Herlufsholm Kirke

Kirken ejes af Herlufsholm Skole og Gods, som selv benytter kirken til morgensamlinger og en række andre faste begivenheder, der indgår i skolens årsprogram. Sognet betaler leje for sin brug af kirken, samt et varmebidrag, der varierer efter det faktiske varmeforbrug. Begge disse udgifter styres af tidsbegrænsede kontrakter. Vedligeholdelsen af kirken er således ejerens ansvar og udgift, men gennemføres i samråd med menighedsrådet på grundlag af årlige syn af kirkens tilstand.

Opfyldelsen af kravene til grøn kirke blev lettet meget af, at driften af kirkegården, som sorterer under Herlufsholm Skole og Gods, er forbilledlig og uden undtagelser opfyldte alle delkrav til kirkegårdsplanlægning og -drift.

Tilsvarende forhold er gældende for Herlufsholm kirkegård, der ejes og drives af Herlufsholm Skole og gods for sognets regning. Parkeringspladsen mellem kirkegården og Herlufsholm Allé tilhører også godset, men udgifterne til vedligeholdelsen af dette areal, som er udvidet og belagt med stabiliseret græsbelægning i 2014, fordeles mellem godset, Herlufsholm Gymnastikforening og Herlufsholm sogn.

Sognehuset på H.C.Andersens Vej 20, præstegården på Herlufsholm Allé 86 og præsteboligen på Holbergsvej 112 er alle ejet af sognet. Indretningen, varmeforsyningen og vedligeholdelsen af disse bygninger er menighedsrådets ansvar. Driften af sognehuset, inkl. møblering og kontorudstyr er også menighedsrådets ansvar, mens præsterne som lejere af deres boliger selv er ansvarlige for en del af den løbende drift af disse.
Disse forskellige vilkår, især m.h.t. beslutninger om driftsforholdene, har betydning for de svar på tjeklistens 48 spørgsmål, som menighedsrådet kan forpligte sig på at opfylde nu eller i løbet af handlingsplanens periode.

For nuværende kan vi udfylde 33 punkter på tjeklisten.

Kontaktperson: ​Anne-Louise Markussen

Læs mere om kirken her

December 2014

Herlufsholm Kirke

Fotograf: Jens Olsen, Næstved museum

print
Tagget ,