Herstedvester Kirke er ny grøn kirke

Herstedvester Kirke er ny grøn kirke

Vi har arbejdet med den grønne omstilling længe. I 2014 blev de fleste mindre maskiner udskiftet til el drev.

Arbejdet med selve tjeklisten har været relativt kort. Vi har kunnet sætte krydser pga. vores forarbejde.

Vores proces har jo været over år. Ved beslutninger vedr. ny tilkøb bliver der altid diskuteret bæredygtighed og hjemmehørende sorter når kirkegården skal plante nyt.

En af de største udfordringer vi har er brugen af engangsservice. Specielt i denne corona tid har det været en nødvendighed for at begrænse smittespredning. I dagligdagen bruges det ved aktiviteter i kirken pga. personale tid ift. oprydning. Engangsservice som man nu udvikler mere bæredygtigt er et alternativ, som vi er i gang med at overveje fordele og ulemper ved.

I forhold til vores ukrudtsbekæmpelse på kirkegården ansøges der nu om en maskine som damper det væk. På nuværende bruges der gas hvilket er udmærket men knapt så bæredygtigt.

Vi opfylder 25 punkter.

print
Tagget