Himmelev Kirke

Da Himmelev Kirke først begyndte at arbejde med tjeklisten, viste det sig, at de nemt kunne opfylde kravene om at blive Grøn Kirke.

Hertil siger sognepræst og Grøn Kirke kontaktperson Anders Skaaning Andersen: ”Da vi sad med listen, viste det sig, at vi allerede opfyldte min. 25 krav, da vores daglige drift i forvejen er meget miljøbevidst, i det omfang vi har mulighed for det. Vi har opgraderet på et par enkelte punkter, samt arrangeret et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp omkring indsamling af tøj og mobiltelefoner”.

Trods det, at de nemt opfyldte kravene, var der dog nogle udfordringer i processen: hvordan hører det grønne sammen med det teologiske? ”Vi er alle sammen enige om, at det er en god ting at være mere klimabevidst, hvilket vi jo allerede var. Men om det var noget, som vi ville slå os op på som kirke, skulle drøftes lidt, da klimadelen ikke skulle stå i vejen eller skabe støj omkring vores kirkelig identitet. Der er jo snart ingen organisationer der ikke er ”grønne” i en eller anden forstand, og derfor virkede begrebet også lidt udvandet for os, hvis der ikke var en teologisk bund i det”, udtaler Anders Skaaning Andersen. Konklusionen af diskussionerne både internt i kirken men også eksternt med andre Grønne Kirker i stiftet blev dog, at det teologiske fundament ikke er forkert, hvorfor Himmelev ansøgte om at blive Grøn Kirke.

Himmelev Kirke har nu nedsat en Grøn Kirke-arbejdsgruppe i menighedsrådet, som både sørger for, at ”kravene” overholdes samt forsøger at forbedre os på de områder, hvor det er muligt.

Læs mere om Himmelev Kirke på Himmelev Sogns hjemmeside her 

August 2015

Himmelev Kirke
print
Tagget ,