Hundige Kirke

Menighedsrådet har nedsat et Udvalg for Grøn Kirke bestående af medlemmer af menighedsrådet og repræsentant for medarbejderne. Det formelle arbejde med Grøn Kirke startede i 2009.

Foreløbig opfylder vi 28 punkter af de 48 tiltag samt mindst to tiltag inden for hver af de seks kategorier.

Processen blev startet fordi der var nogle ildsjæle blandt såvel menighedsrådets medlemmer som medarbejderne, der interesserer sig for det grønne aspekt også i kirkeligt regi. Processen blev startet med, at der blev udarbejdet et spørgeskema, hvor alle kunne beskrive, hvordan de mente, at kirken arbejdede med miljø. I forbindelse med drøftelse af de enkelte punkter i tjekskemaet, har præstegruppen, kirkegårdens medarbejdere og specielt kirketjenerne været inddraget.

Der er specielt arbejdet med følgende punkter: kirkens indkøb, idet vi ikke ukritisk smider brugte ting ud, ligesom vi arbejder med at begrænse brugen af kemikalier og foretager naturpleje på kirkegården. Endvidere er der fokus på kirkens anvendelse af energi, idet Hundige Kirke har valgt at udskifte sit gasfyr med henblik på at opnå en bedre energiøkonomi.

I forbindelse med et nyt projekt om belysning til Hundige Kirke arbejdes der med energibesparelser, ligesom der er installeret automatiske tænd/sluk kontakter på kirkens toiletter.

Både Hundige Kirke og Kildebrønde Kirke arbejder med behandling af kirkens affald. Der er lavet en skriftlig procedure for håndtering af affald i begge kirker. Dette arbejde er sket i samarbejde med kirketjenerne.

Udvalget vil fremover arbejde videre med tjekskemaet med henblik på hele tiden at holde fokus på igangsatte initiativer og drøftelse af nye initiativer med henblik på løbende at opfylde flere af de i alt 48 punkter i skemaet.

Kontaktperson: administrationschef Preben Vive

Læs mere om kirken her

19. januar 2012

Hundige Kirke
print
Tagget ,