Hvordan holder man det grønne fokus i hverdagen?

Når den første gejst over at være blevet grøn kirke har lagt sig, kan man let miste det grønne fokus midt i alle de mange andre aktiviteter og gøremål i kirkens hverdagsliv. Hvordan holder man fast i det grønne arbejde år efter år? I Apostelkirken i København sker det gennem en kombination af en lavpraktisk årsplan og mere vidtløftige refleksioner over Pavens rundskrivelse.

Årsplanen giver fremdrift
I Apostelkirken på Vesterbro i København har den grønne arbejdsgruppe lavet en årsplan, der giver en fast rytme for gruppens aktiviteter. De holder fire møder om året, som hver har et bestemt fokus. Herudover holder de ad hoc møder, for eksempel op til arrangementer. ”Årsplanen giver en helt naturlig fremdrift i arbejdet”, fortæller Simon Smith, der er kirkens kontaktperson for Grøn Kirke. Han fortsætter: ”Man bliver tvunget til at få gjort det, man gerne vil. Når vi gennemgår tjeklisten hvert år, er der tit noget, der skal samles op på. For eksempel: Hvem strandede planen om at isolere vinduerne egentligt hos?

Fælles læsning giver inspiration
Selvom hvert møde har et på forhånd defineret emne, f.eks. at gennemgå kirkens tjekliste eller planlægge en skabelsesgudstjeneste, så bruges møderne også til at holde den grønne gejst oppe. Gruppen har nemlig haft stor glæde af at starte hvert møde med 20-30 minutters læsekreds. ”Sidste år læste vi Pave Frans’ rundskrivelse ”Laudato Si”, som jeg virkelig kan anbefale alle at læse! Vi læste et mindre stykke fra teksten på forhånd og delte så, hvad der inspirerede os og provokerede os i teksten. Den fælles snak og refleksion har hjulpet os til at huske på de store perspektiver i arbejdet. Det har været godt lige at få løftet blikket!” fortæller Simon begejstret og slutter med en opfordring til andre grønne kirker: ”Helt konkret kan jeg anbefale at integrere en læsegruppe i det ellers noget praktiske arbejde som grøn kirke. Snakken om det læste skal ikke fylde hele mødet, men det åbner lige op for de store perspektiver, så man bliver holdt til ilden!

Årsplan for Apostelkirkens grøn kirke arbejdsgruppe til inspiration

Januar: Planlægning af andagt/Evensong i stearinlysenes skær i forbindelse med Earth Hour. (Earth Hour er en global klimakampagne, hvor millioner af mennesker og tusinder af byer over hele kloden slukker lyset i en time som en symbolsk handling mod klimaforandringerne, red.)

April: Gennemgang af tjeklisten. Er der områder, der trænger til forbedringer?

Juni: Planlægning af skabelses/høstgudstjeneste

Oktober: Hvad er der brug for at samle op på? F.eks. særlige punkter fra tjeklisten eller løse ender ved et kommende arrangement.

print
Tagget , , ,