Indgå partnerskab med Grøn Kirke og styrk din kirkes grønne arbejde

Der er i denne tid et stigende fokus på den grønne dagsorden i vores samfund, og vi mærker ligeledes et stigende engagement og en øget tilslutning af grønne kirker i vores netværk i Grøn Kirke. Vi er utroligt glade for denne udvikling og stolte over, at alle kirkerne i netværkets engagement er med til at skabe denne udvikling. Derfor ønsker vi i endnu højere grad at kunne inspirere og understøtte jeres arbejde i de lokale kirker. Derfor vil vi fremover tilbyde alle eksisterende og kommende grønne kirker at indgå i et partnerskab med Grøn Kirke.  Læs mere om det konkrete indhold af partnerskabsordningen her.

Med indførelsen af partnerskabsordningen vil det være nemmere for de kirker, som virkelig ønsker at styrke deres grønne arbejde. Med partnerskabsordningen vil samarbejdet mellem Grøn Kirke og partnerskabskirken blive tættere, og vi vil bedre kunne rådgive og hjælpe den enkelte kirke efter deres behov. Det vigtigt for os at understrege, at det fortsat er muligt at være en del af Grøn Kirkes netværket som gratis medlem. Dog vil der være materialer og udgivelser, som fremover kommer til at koste penge, hvorimod partnerskabskirkerne får dette tilsendt som en del af partnerskabspakken.

Partnerskabsordningen betyder, at vi i Grøn Kirke kan målrette vores ydelser til de kirker, som ønsker at arbejde lidt dybere med den grønne omstilling – det være sig både i teologi og praksis. Ved indgåelse af partnerskabsordningen får kirken bl.a. sikret pladser til vores årlige konference, får tilsendt nyeste udgivelser til inspiration og får leveret en færdigpakke med en temaaften el.l., der fokuserer på emner såsom kirke, klima, bæredygtighed, grøn teologi, biodiversitet mm. På den måde kan Grøn Kirke levere konkret materiale til din kirke, så I ikke behøver opfinde den dybe tallerken. Der vil hvert år være nyt materiale at hente, hvorfor det også giver mening at forny partnerskabsaftalen fra år til år.

Grøn Kirke håber, at partnerskabsordningen kan være med til at styrke netværket af grønne kirke og være med til at målrette vores ydelser til dem, der efterspørger det.

print
Tagget ,