Klumme: Nyt musikværk om skaberværket – som koncert eller gudstjeneste

Titel: Curam Creaturae (Omsorg for skaberværket)

Komponist: Verner Larsen

År: 2019

Opførelse: 2020 i Klosterkirken

Ideen til et større musikværk om skaberværk opstod i begyndelsen af 2019. Jeg har længe været optaget af menneskets placering i universet, relationen til Gud og herunder vores ansvar for den klode vi bebor. Jeg begyndte at orientere mig efter kirkemusikalske begivenheder, der tidligere har adresseret emnet. Ud over et værk fra 2015, ”Forvaltere af den solbeskinnede”; en messe af Christian Hildebrandt med tekst af Ursula Andkjær Olsen, var det relativt begrænset, hvad jeg stødte på i min søgen efter større kirkemusikalske værker.

I takt med at klodens tilstand bliver stadighed mere kritisk har jeg set den grønne dagsorden trænge sig på i stadig flere områder af samfundslivet, herunder kirkerne. Det gælder ikke kun klimaforandringer, men i det hele taget vores omgang med naturressourcer, vores behandling af dyr osv. Derfor satte jeg mig for at komponere et værk for kor og orkester, der både skulle kunne stå alene, men også kunne integreres i en gudstjeneste.

Mit udgangspunkt har været, at værket først og fremmest skulle være en hyldest og ikke en dommedagsprofeti, men samtidig skal det kalde på vores ansvarlighed og handling for jordens bevarelse.  Værket er derfor grundlæggende lyst i udtrykket. Det er inspireret af barokstilen men henter også inspiration fra flere nyere genrer, afpasset efter teksterne, der er af både ældre eller nyere dato. I formen er værket et oratorium med kor og orkester. Det er opbygget over leddene fra den klassiske katolske messe, men suppleret med satser, der adresserer værkets hovedtema. Herudover indgår tre koraler, som inddrager publikum i fællessang.  

Tekstgrundlaget for værket blev valgt med fokus på relationen mellem mennesket og skaberværket og inddrager både ældre bibeltekster samt nyere tekster fra bl.a. Grøn Kirkes tekstsamlinger.

I sin helhed varer værket 50 minutter, og kan stå alene som koncert, men netop på grund af sin grundlæggende messe-form kan der indlægges tekstlæsninger og –fortolkninger, prædiken mv. mellem satserne. Derved kan værket også udgøre den musikalske del af en Gudstjeneste om skaberværket. I denne udgave blev værket senest opført den 8. november i Klosterkirken i Horsens af kirkens oktet udvidet til 16 medlemmer samt fire musikere.

Teksterne til værket kan hentes her. Er du yderligere interesseret i værket, eventuel med tanker på opførelse, kan du kontakte Verner Larsen vla@via.dk. og få tilsendt noder og link til en lydoptagelse af gudstjeneste-versionen.

Tagget , ,