Inspiration, nye ideer og godt samvær: kirkegårdskursus i Aalborg Stift

På en maj-dag med høj sol og blå himmel mødtes 80 ansatte på nordjyske kirkegårde til kursus i Vester Hassing Kirkes sognegård. Temaet var "Bæredygtighed på kirkegården", og dagen bød både på oplæg, erfaringsudveksling, fællesspisning og en rundvisning på Vester Hassing Kirkegård. Formålet var at inspirere til at opnå en mere bæredygtig drift af kirkegården med fokus på en øget biodiversitet samt at introducere deltagerne til Grøn Kirkegård-tjeklisten. 

Kursets deltagere var taget til Vester Hassing fra Hele Aalborg Stift: fra Thisted mod vest til Hadsund mod øst og Hjørring mod nord - og hele vejen fra Læsø. Efter fælles morgenkaffe og rundstykker præsenterede projektkoordinator Sofie Larsen Kure Grøn Kirke og Grøn Kirkegård-tjeklisten. Herefter var der tid til at se på tjeklisten i mindre grupper. 

Dagen bød på tre oplæg: "Mere plads til vilde dyr og rig natur på kirkegårdene", "Hvordan er Skelund Kirkegård blevet grøn, og hvilke konkrete tiltag kan man finde på kirkegården?" og "Den grønne omlægning på Vester Hassing kirkegård". Det sidste oplæg blev fulgt op af en kirkegårdsvandring på Vester Hassing Kirkegård ved graver Leif Christensen. Herudover var der selvfølgelig også tid til snak i mindre grupper og i pauserne, frokost, kaffe og kage. Louise Ploug Poulsen, præst i Vester Hassing pastorat, udtalte efter konferencen: "Det var meget tydeligt, at pauserne blev brugt til erfaringsudveksling og sparring. På den måde giver sådan en dag både mulighed for at blive oplyst og klogere, samtidig med at der er mulighed for at opbygge netværk, hvor man kan hjælpe hinanden."

Evalueringen af dagen viste tydeligt, at mange gik fra kurset med ny viden og en ballast til at gå hjem og arbejde videre med den grønne omstilling. En deltager skrev f.eks.: "Rigtig spændende. Mange konkrete ideer, man kan gå hjem og bruge". Og en anden hæftede sig ved, at det var en lærerig dag, hvor også dem, der endnu ikke er kommet i gang med Grøn Kirkegård-arbejdet fik en masse ud af det. 

Flere gav desuden udtryk for, at det var godt med et kursus, hvor man hørte om andres meget konkrete og jordnære erfaringer. Det øger lysten til og mulighederne for selv at komme i gang eller fortsætte på egne kirkegårde. "Godt med billeder og fedt med fortællinger fra praksis" var der f.eks. en deltager der skrev i den efterfølgende evaluering. Flere pegede også på, at dagen var rig på inspiration og nye ideer. 


pauserne blev brugt til erfaringsudveksling og sparring. På den måde giver sådan en dag både mulighed for at blive oplyst og klogere, samtidig med at der er mulighed for at opbygge netværk, hvor man kan hjælpe hinanden.
- SOGNEPRÆST LOUISE PLOUG POULSEN

print
Tagget , , , , ,