Vitten, Haldum og Grundfør kirkegårde er nu grønne

Kirken i Hinnerup består af tre kirker med tilhørende kirkegårde: Vitten, Haldum og Grundfør. Med hele 39 krydser på Grøn Kirkegård-tjeklisten er de tre kirkegårde nu blevet grønne. 

Derudover er der i pastoratet en sognegård med et tilhørende skovareal og et kirkekontor med store udendørs arealer. Ved Kirken i Haldum findes et meget stort naturligt engareal, og ved Ved Vitten Kirke er der tilknyttet et skovareal med springende friskvandskilder. Pastoratet vedligeholder således to kilder: Dronning Dagmar og Skt. Johannes kilde. 

"De sidste tre år har vi så småt arbejdet med omlægningen" fortæller graver og kontaktperson Morten Lønvig og fortsætter: "Det grønnere, i alle aspekter, har dog rigtigt taget fart de sidste 1½ år".

Han peger på, at det mest overraskende i processen har været erkendelsen af, at en sådan proces tager land tid. Ikke mindst fordi, det er vigtigt, at alle er med om bord, så at sige: teamet af ansatte, menighedsrødderne og ikke mindst de pårørende skal have forståelse for de grønne tiltag. For når en kirkegård for alvor stempler ind i det grønne arbejde, kan det ses. 

Områder på en kirkegård vil ofte se vildere og endda mere "upasset" ud, når der gives plads til dyr og planter. Og på Vitten, Haldum og Grundfør er der arbejdet meget med netop dét: Der prioriteres områder til naturgræs og vilde planter med lidt eller ingen slåning; der er leve- og ynglesteder, der tiltrækker insekter, krybdyr, fugle og andet dyreliv på kirkegården, f.eks. i insekthoteller, veterantræer, kvashegn, kompostbunker, fuglehuse og lignende; der er plantet flerårige blomstrende planter på kirkegårdens arealer og så vidt muligt hjemmehørende arter; hjemmehørende træer og buske prioriteres, når der skal plantes nyt, og beskæring undgås så vidt muligt; døde og døende træer, fældede stammer og kvas efterlades på kirkegården, når og hvor det er muligt; arealerne med perlesten og grus reduceres og i stedet tilplantes der med flerårige blomstrende planter eller plejelette græsser f.eks. på tomme gravsteder eller stiarealer; mindst ét sted på kirkegården er der et sted ,ed åbent vand til insekter og andre dyr, og her er tilgængeligt og sikkert for alle dyrene. Som Morten Lønvig fortæller: "Der er plads til nye vilde tanker, selv på en gammel firkantet kirkegård". 

Når tingene ikke helt ser ud, som de plejer, er der både brug for kommunikation til kirkegårdens brugere, og for at tænke over, hvordan kirkegårdene indrettes bedst for de mennesker, der bruger den. Og heldigvis kan plads til mennesker og plads til dyr og planter sagtens forenes. På Vitten, Haldum og Grundfør kirkegårde er der eksempelvis rum, der stimulerer sanserne og indbyder til ophold. Andre områder giver plads til sørgende og folk, der søger refleksion. Generelt prioriteres det, at kirkegården er indbydende for mange typer af brug og åben for forskellige typer af aktiviteter. Det kan man gøre ved at opdele kirkegårdene i zoner og kommunikere, hvordan de bruges.

Der er en opblødning i gang på de tre kirkegårde, hvor man går fra stille gravpladser til friere rum med flere udfoldelsesmuligheder. Og Morten Lønvig peger da også på, at det givende helt klart har været, at omlægningen frigiver nogle kreative processer. Denne kreativitet har bl.a. udmøntet sig i nogle tiltag ud over dem, der er at finde på Grøn Kirkegård-tjeklisten: der er sat redekasser op, der arbejdes på at få kirkeuglen tilbage til sognene og der eksperimenteres med såkaldt “fuldemandsklipning” på havetraktoren. det betyder, at man klipper noget af græsset lidt tilfældigt og i forskellige højder, så der bliver varierende blomstring. Kirkegårdene samarbejder desuden med Favrskovs blomsterhandlere. 

Læs mere om Kirken i Hinnerup og de tre kirkegårde her

print
Tagget , , ,

En tanke om “Vitten, Haldum og Grundfør kirkegårde er nu grønne

  1. […] Vitten, Haldum og Grundfør kirkegårde er nu grønne […]

Der er lukket for kommentarer.