Inspirationshæfte om bæredygtig brug af kirkernes jorder

Grøn Kirke udgiver et gratis hæfte til inspiration for kirker, der gerne vil tænke bæredygtighed ind i den måde de forvalter deres jordbesiddelser og arealer omkring kirken - store som små. Materialet kan bestilles gratis fra Grøn Kirke.Grøn Kirke har i lidt over et år arbejdet med kirkernes jorder under en bevilling fra Folkekirkens Udviklingsfond og Friluftsrådet. Projektet afsluttes nu med udgivelsen af et hæfte, der samler en række idéer og inspiration til, hvordan borgere, frivillige og kirkens ansatte kan skabe fællesskab om kirkens jorder. Det kan for eksempel ske i samarbejde med foreninger, andre menigheder, trossamfund eller offentlige institutioner til gavn og glæde i mange generationer fremover.Hæftet kan læses online eller bestilles gratis fra Grøn Kirke - man betaler kun portoen. Send en mail til gronkirke@gronkirke.dk

I hæftet præsenteres idéer, der kan inspirere til at sætte fokus på diakoni, børn, sjælesorg, lokalsamfund og et mangfoldigt dyre- og planteliv – alt sammen på kirkernes jorder. Idéerne kommer fra forskellige projekter, både kirkelige og ikke-kirkelige, men kan forhåbentlig give anledning til, at kirker overvejer hvilke jordlodder, de forvalter, og hvordan kirkernes jorder kan tænkes som en integreret del af det kirkelige arbejde.

Kirkernes joirder kan skabe fælesskab
print
Tagget ,