Kildebrønde Kirke

Udvalget vil fremover arbejde videre med tjeklisten med henblik på hele tiden at holde fokus på igangsatte initiativer og drøftelse af nye initiativer med henblik på løbende at opfylde flere af de i alt 48 punkter i skemaet.

Foreløbig opfylder vi 26 punkter af de 48 tiltag samt mindst to tiltag inden for hver af de seks kategorier.

Menighedsrådet har nedsat et Udvalg for Grøn Kirke bestående af medlemmer af menighedsrådet og repræsentant for medarbejderne. Det formelle arbejde med Grøn Kirke startede i 2009.

Processen blev startet fordi der var nogle ildsjæle blandt såvel menighedsrådets medlemmer som medarbejderne, der interesserer sig for det grønne aspekt også i kirkeligt regi. Processen blev startet med, at der blev udarbejdet et spørgeskema, hvor alle kunne beskrive, hvordan de mente, at kirken arbejdede med miljø. I forbindelse med drøftelse af de enkelte punkter i tjekskemaet, har præstegruppen, kirkegårdens medarbejdere og specielt kirketjenerne været inddraget.

Der er specielt arbejdet med følgende punkter: kirkens indkøb, idet vi ikke ukritisk smider brugte ting ud, ligesom vi arbejder med at begrænse brugen af kemikalier og foretager naturpleje på kirkegården.

Både Hundige Kirke og Kildebrønde Kirke arbejder med behandling af kirkens affald. Der er lavet en skriftlig procedure for håndtering af affald i begge kirker. Dette arbejde er sket i samarbejde med kirketjenerne.

Kontaktperson: administrationschef Preben Vive

Se kirkens hjemmeside her

19. januar 2012

Kildebrønde Kirke
print
Tagget ,