Kirke og klima til Folkemødet på Møn

Folkemødet Møn - Klima og Kirke

I Stege kirke kommer klima på programmet under Folkemødet Møn. Både fredag og lørdag vil der være foredrag og debat ud fra temaet ”Klima, tro, håb og handling”. Fredag formiddag, den 18. august, vil der være yoga i kirken klokken 10-12 – med fokus på, hvad kroppen betyder i vores forhold til naturen. Om eftermiddagen, klokken 13, vil der være debat med to klimaforskere, Mickey Gjerris og Steen Lybke Smidt under temaet ”Klimaet kalder – resonans og veje til håb”.  Sidst på eftermiddagen, klokken 15, vil salmedigter Merete Bandak og musiker Lena Maaløe fortælle og synge under temaet ”Klima-salmer – en personlig rejse i engagement”.

Lørdag formiddag den 19. august, klokken 10-12, får vi besøg af vores tidligere biskop, Peter Fischer-Møller, der vil fortælle om kirke og klima, under overskriften ”Gud og Grønne Skove”.  I en kommende antologi om kirke og klima skriver han blandt andet: ”Det som kirke at engagere sig i den grønne omstilling handler ikke om at lukke nogen ude eller at bruge Gud som trumf i en politisk argumentation. Det handler om at vi med et religiøst-poetisk sprog kan bidrage til at udfolde et menneskesyn og et natursyn, som ellers kunne blive for snævert og ensidigt”.

Søndag vil der være gudstjeneste klokken 10.30, med besøg af digter og musiker Lawrence Lindhardt Christensen, kendt for sin digtsamling ”I audiens hos stilheden”. Efter gudstjenesten er der en vandring til Jordbassinerne, hvor naturvejleder Stefan Skov vil fortælle om de bæredygtige tiltag i området, bistået af naturterapeut Katrine Gro Skov, der vil lave enkle meditationer undervejs.

Se nærmere i programmet for Folkemødet og på Stege Kirkes hjemmeside.

Alle er velkomne!

 

Program:

Folkemødet Møn, Stege Kirke

Tema: Klima, tro, håb og handling

Medarrangør: Areopagos

Fredag den 18. august:

10.00 – 12.00

Hanna Smidt og Kristine Kaaber Pors (Brorsons kirke): Hvordan tager vi vare på os selv og på kloden? Yoga i kirken – med plads til krop, hvile og fordybelse

Praksis og samtale.

Vi lever i en tid, hvor kloden er under pres og hvor vi som mennesker også ofte lever under et stort pres i hverdagen. Yoga er en praksis , der giver mulighed for at vende fokus indad, finde hvile, ro og styrke til at gå ud i verden med alle dens (klima)problemer med mod og håb. Når vi laver yoga, øver vi os i at slippe tankerne, bekymringerne og i stedet bevæge os med og ned i kroppen. Vi øver vi os i at møde kroppen - med venlighed, nysgerrighed - måske endda med en andægtighed. Vi giver os selv mulighed for at undersøge og øve os i at se vores kroppe, som en del af hele det skaberværk, som vi er helt afhængige af.”  - Hanna Smidt, eksamineret yogalærer.

Tidsramme:

10-11 yoga, 11-12 refleksion og kaffe/the, hvor vi vil berøre emner som yoga og krop i kirken, klimakrise og tro, og hvordan man finder ro i en travl hverdag.

Praktisk:

Der vil være et antal måtter, men man må meget gerne tage sin egen med.

Frokostpause

13.00 – 14.30

Mickey Gjerris og Steen Lybke Smidt :

Klimaet kalder – om resonans, forholdet til naturen og veje til håb. 

Oplæg og samtale. 

Mickey og Steen er begge forskere i bio-etik og klima, og vil i løbet af eftermiddagen berøre både substansen i den globale krise, samt afsøge veje til håb og handling. 

Mickey Gjerris:  

Teolog (ph.d.), lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har de sidste 25 år forsket i etiske spørgsmål vedrørende natur, etik, teknologi og mennesker og udgivet en lang række artikler og bøger. I perioden 2011-2016 var han medlem af Det Etiske Råd. Se www.mickeygjerris.com

Steen Lybke Smidt:

Ph.d.-stipendiat ved Det Teologiske Fakultet i København – Center for Videnskab og Tro – med fokus på forskning i økologisk etik. Uddannet sociolog (cand.scient.soc.). Har arbejdet som fuldmægtig i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Frivillig i Blågårdens Sogn, særligt Brorsons kirke, samt bestyrelsesmedlem i Foreningen Fisken på Vesterbro.

15.00 – 16.00 Merete Bandak og Lena Maaløe:

Klima-salmer – en personlig rejse i engagement.

Sang og fortælling.

Merete er salmedigter og Lena musiker og korleder. De vil sammen fremføre nogle af de mange salmer, som Merete har skrevet om klima og natur. Sangene er lyse og lette, og skaber håb. Undervejs vil de give eksempler på de muligheder, der er for at skabe veje til handling, helt lokalt. 

Merete Bandak:

Kirkelig iværksætter, salmedigter og katalysator, bl.a. som kontaktperson i Nysted-Vantore Menighedsråd, hvor hun i samarbejde med andre gerne vil gøre kirken til den naturlige leverandør af lys og varme og grøn energi - både åndeligt og konkret. Udgiver salmer i temasamlinger, bl.a. 'Drik af mit egeblad', 13 salmer om natur, klima og handling, BoD 2022. Har undervist i dansk, latin og religion i gymnasiet i Nykøbing Falster og Maribo.

Lørdag formiddag, den 19. august:

10.00 -12.00

Peter Fischer-Møller:

”Gud og Grønne Skove”

Visioner for kirkens klima-engagement og det gode liv – om universets åndedræt  og vores måde at leve i verden.

Oplæg og samtale.

”Det som kirke at engagere sig i den grønne omstilling handler ikke om at lukke nogen ude eller at bruge Gud som trumf i en politisk argumentation. Det handler om at vi med et religiøst-poetisk sprog kan bidrage til at udfolde et menneskesyn og et natursyn, som ellers kunne blive for snævert og ensidigt”.

Citat fra Peters artikel i den kommende antologi, ”Klima, tro og handling”, der udkommer på forlaget Eksistensen i efteråret.

Peter Fischer-Møller:

Biskop i Roskilde gennem 12 år, fra 2008 til 2002.

Præst og provst på Midtsjælland 1984-2008.

Medlem af Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd fra 2008.

Peter har gennem sit engagement i Grøn Kirke i høj grad været pioner med hensyn til at sætte klimaet på dagsordenen i Folkekirken.

Søndag den 20. august:

«I klimaets tegn»:

Pilgrimsvandring ved Jordbassinerne i Stege kl. 12-15 – med udgangspunkt fra Stege kirke

Turen ledes af pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith, der også har gudstjenesten i Stege kirke kl. 10.30. Undervejs hører vi om naturforvaltning, planter og dyr bistået af naturvejleder Stefan Skov fra Vordingborg kommune og naturterapeut Katrine Gro Skov.

Vi mødes over en kop kaffe i Stege Kirke lige efter højmessen og vandrer senest kl. 12 ud mod bassinerne.  For gangbesværede arrangerer vi en bil ud til bassinerne, så der er mulighed for at nøjes med at vandre 2-3 km. De øvrige slutter med at vandre tilbage til kirken. Forvent max. 6 km for dem, der går hele turen.

Gudstjenesten klokken 10.30 vil også være i klimaets tegn, som opfølgning på Folkemødet.

Medvirker ved gudstjenesten:

Lawrence Lindhardt Christensen, musiker og digter.

Har skrevet ”I audiens hos stilheden – Forvandlingsdigte” (2022)

print