Skabelsestiden symbol 2023

Floden af livet der bringer håb i stedet for 

Profeten Esajas proklamerer: "Lyt nøje, jeg er ved at gøre en ny ting, nu vil den udspringe; vil du ikke være opmærksom på det? Jeg vil endda lægge en vej i ørkenen, floder i ørkenen." (Esajas 43:19) 


Biodiversitet går tabt med en hastighed, der ikke er set siden den sidste masseudryddelse. Håbet om at holde gennemsnitstemperaturen stigende til 1,5 grader Celsius svinder. Verden, som mennesker har kendt, nydt og fejret, ændrer sig hurtigt ude af stand til at reparere.
Unge menneskers fremtid trues af de kaskaderende konsekvenser af tabet af biodiversitet og en skiftende klima. Industrialisering, kolonisering og udvinding og forbrug af ressourcer har skabt stor rigdom, ulige fordelt. Magtfulde nationer i den globale nord er blevet velhavende på bekostning af nationer i den globale syd og oprindelige og subsistenssamfund. Dagens klima- og økologiske nødsituation rammer de mest sårbare, mange af dem bor i de mindst velstående nationer, som har bidraget med færrest emissioner. Oprindelige folk udgør fem procent af verdens befolkning og beskytter næsten 80 procent af verdens tilbageværende biodiversitet. Vi er i øjeblikket mere opmærksomme end nogensinde på sammenhængen mellem fossile brændstoffer og vold og krig. Vi kan dog drømme og arbejde for en verden, hvor hvert land producerer den energi, de har brug for, fra Guds givne gaver som solen og vinden, i stedet for at gå i krig for fossile brændstoffer. Uopsætteligheden vokser, og vi må skabe synlig fred med Jorden og på Jorden, samtidig med at retfærdigheden kalder os til omvendelse og en ændring af holdning og handlinger. Når vi slutter os til retfærdighedens og fredens flod sammen med andre, så skabes håb i stedet for fortvivlelse. Strømme kan stige i ørkenen. En økonomi baseret på fred kan opbygges i stedet for en økonomi baseret på konflikt.

Oversat fra season of creation 
Du kan læse den orginale version på engelsk
her

print