Klimastafetten i Grønland


Klimastafetten har været med i et væld af klimagudstjenester på Grønland - også for unge. Biskop Sofie Petersen turnerer rundt med stafetten i hele Grønland. Morten Nornild har sendt en lille reportage om klimastafetten i Grønland.
klimastafet

Klimastafettens begyndelse
I November 2008 blev klimastafetten sat i gang under Økumenisk Efterårskursus i Nyborg. Blandt starterne var den mangeårige præst for den grønlandske menighed i Danmark, Jens-Kristian Kleist. Hvad ville da også være mere nærliggende, end en grønlandsk præst i dette felt. Klimastafetten består bl.a. af netop gletscher-sten fra Grønland. Sten vi ikke burde være i besiddelse af. Sten, som burde ligge godt gemt under den grønlandske indlandsis – men som i dag mange steder er nemt tilgængelige, som følge af den hastige afsmeltning af indlandsisen.

Synlige tegn på klimaforandringer
Hvor klimaforandringer mange steder i verden endnu ikke er synlige eller mærkbare for de lokale befolkninger, er de yderst synlige lige nu i skrivende stund for os i Grønland. På samme måde med de øvrige to elementer i klimastafetten. De døde koraller fra Stillehavet og de tørre majs fra Malawi er hver især indiskutable vidnesbyrd om en forandring som allerede er sket på klodens mest sårbare punkter. Dermed repræsenterer klimastafetten både en advarsel – men også et håb. Et håb om at vi i fællesskab kan nå at gøre noget ved den menneskeskabte klima-forandring.

Stafetten rundt i Grønland
I april måned 2009 hentede Biskop Sofie Petersen klimastafetten til Grønland. Klimastafetten og Biskoppen drog øjeblikkeligt videre ud til de grønlandske kirker. I starten af maj måned besøgte klimastafetten på tre dage to forskellige præstegæld i Grønlands nordligste provsti. På Stiftets hjemmeside kan man se fere billeder fra stafettens forskellige besøg.

Derefter var turen kommet til Sydgrønland. Utrætteligt rejste Sofie Petersen rundt i det sydligste provsti og holdt klimagudstjenester. På 11 dage i maj indgik klimastafetten i syv klimagudstjenester; og folk valfartede stadig til for at se andre symboler på klodens forfatning – og høre Biskoppens sammenlæsning af det menneskelige ansvar for vores eneste klode.

Klimagudstjeneste i Domkirken
I juni måned var klimastafetten atter tilbage i Nuuk. Den 11. juni var turen kommet til Grønlands Domkirke i den gamle del af Nuuk. Også her forrettede Biskoppen selv aftenens klimagudstjeneste, under overværelse af lokale, unge som gamle, turister, samt en pæn andel af byens egne øvrige præster. Alle fik vi en uforglemmelig oplevelse.

Klimastafet for konfirmander
Karakteristisk for de første måneders klimagudstjenester blev den faste deltagelse af lokale konfirmander. De unge er en yderligere understregning af klodens karakter af arvegods til de kommende generationer – og vores forvaltningsansvar i forhold til vores egne børn og deres fremtid. En arv som den grønlandske ungdom har vist sig meget bevidst om.

Flere gudstjenester
I juli måned holdt stafetten en tiltrængt og afkølet sommerferie i Grønland, hvorefter Domprovst Emma Balslev tog stafetten med til Sisimiut i landets midterste provsti. Her venter stafetten i disse dage på næste rundes besøg, blandt andet i Østgrønland hos et af landets mindste præstegæld (pastorat) med kun ca. 1000 indbyggere.

Før turen endeligt går tilbage til Danmark for klimastafetten venter en økumenisk event i Nuuks bymidte med deltagelse af folkekirkens egne præster og flere af de øvrige trossamfund repræsenteret i Grønland.

5% af befolkningen har været til klimagudstjeneste
Når klimastafetten forlader Grønland forventes mere end 5% af landets indbyggere at have deltaget i en klimagudstjeneste. Tæt på det dobbelte har hørt om klimastafetten – eller set den i Grønland!

Grønland tæller ned til topmødet
De grønlandske underskrifter, til fordel for en fair klimaaftale, vil i kopiform blive overleveret Grønlands landsstyreformand.

Til den tid siger folkekirkens 11. stift tusind tak for lån af tidens måske vigtigste vidnesbyrd om vor klodes forfatning, påmindelsen om vores fælles ansvar, det skabelsesmæssige arvegods – og håbet for fremtiden med en ny start i København til december .

www.groenlandsstift.dk kan man løbende følge med i klimastafettens rejse i Grønland.

Af Morten Nornild, Bispekontoret, Grønlands Stift
print
Tagget