Klimaudtalelse fra Kirkernes Verdensråd

På opfordring og forarbejde fra dansk side, vedtog Kirkernes Verdensråds Generalforsamling en udtalelse om klimaforandringer. Læs hele udtalelsen.

Udtalelse om klimaretfærdighed

”Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren, for han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene.” (Salme 24)

”Hold op med at handle ondt, lær at handle godt! Stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaf den faderløse ret, før enkens sag!” (Esajas 1,16b- 17)

Klimaforandringer er i dag en af de mest udfordrende globale trusler, som særligt berører verdens mest udsatte. Kirkernes Verdensråd (WCC) var blandt de første til at advare om farerne ved klimaforandringer. Nu efter 20 års fortalervirksomed har kirker hjulpet med at bringe klimaretfærdighed ind i den internationale debat om klimaet.

De styrende organer i WCC har udviklet politikker om klimaforandringer. Desuden har WCC også præsenteret udtalelser til Parterne til Klimakonventionen (COP) i FNs Klimakonvention (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change). I de seneste år har kirker og specialiserede kirkelige organisationer øget deres arbejde med fortalervirksomhed. Sammen med kristne kirker, har også interreligiøse initiativer vist hvordan trossamfundene har opnået konsensus ved italesættelsen af klimakrisen.

Selvom klimaforandringer er så yderst alvorlig en sag, har de mistet prioritet på offentlige og politiske dagsordener. Omend der er nogle opmuntrende tiltag, har klimaforhandlingerne på internationalt niveau ikke nået de aftalte mål. I September 2013 afleverede FNs Klimapanel (IPCC) dens femte rapport, som bekræftede klimaforandringernes alvor og de konsekvenser de allerede har, bl.a. stigning af havniveauet, smeltning af gletsjere og polar is, og yderligere stigning i styrken og hyppigheden af oversvømmelser, tropiske storme og tørke. Rapporten bevidner også den voksende konsensus i videnskabelige kredse om, at klimaforandringerne er forårsaget af mennesker.

Klimaforandringernes konsekvenser opleves allerede nu. Kirker i lande som Tuvalu, Kiribati, Bangladesh, Filippinerne såvel som FN og andre internationale organisationer håndterer allerede tragedierne forbundet med mennesker, der er fordrevne pga. klimaet.

Ofre for klimaforandringerne er det nye ansigt af ”de faderløse, enken og den fremmede”, som Gud har særlig kærlighed til og omsorg for (5. Mosebog 10,17-18). Når skaberværket således er truet, er kirkerne kaldet til at tale og handle som et udtryk for deres forpligtelse over for det af Gud skabte liv, retfærdighed og fred.

Kirkernes Verdensråds 10. generalforsamling i Busan, Korea d. 30. oktober- 8. november 2013 beslutter derfor at:

a. gentage kirkernes bekymringer omkring klimaforandringerne og deres konsekvenser for hele skaberværket og særligt de udsatte samfund i mange dele af verden;

b. opfordre medlemskirkerne til at bakke op om WCCs rolle i at iværksætte en mellemkirkelig pilgrimsvandring for retfærdighed og fred med henblik på at styrke båndene mellem kirker og samfund i forskellige dele af verden, som samarbejder for at tage ansvar for skaberværket og fremme klimaretfærdighed;

c. kalde på kirker og økumeniske organisationer til at insistere på, at deres respektive regeringer ser ud over egne nationale interesser for også at være ansvarlige overfor Guds skaberværk og vores fælles fremtid, og opfordre dem til at sikre og fremme menneskerettighederne for de mennesker, der er truede af klimaforandringernes konsekvenser og særligt at de kirkelige repræsentanter til stede ved COP19 i Warszawa, Polen, opfordrer det polske COP formandskab til at øge ambitionerne for udfaldet af Warszawa forhandlingerne og

d. byder Det Hvide Hus’ klimaplan velkommen og opfordrer USA's præsident til at afvise opførelsen af Keystone Pipeline i USA.

Kirkernes Verdensråds 10. generalforsamling

30. oktober til 8. november 2013

Busan, Korea

Busan 2013
print
Tagget