Kliplev kirkegård er ny Grøn Kirkegård

Nedestående tekst er skrevet af Kliplev Kirkegårds graver Tove Laursen
"Vi opfylder 44 punkter, dog er der 5 punkter, som vi fortsat udvikler på og forventer at være i må med i løbet af 2023.

Kliplev kirkegård er en landsby kirkegård fra slutningen af 1800-tallet. Kliplev kirke fra år 1560. Den ligger i Aabenraa provsti/Haderslev stift.

Kirken og kirkegård ligger adskilt. Omkring kirken er der græs og høje træer samt 2 park områder med græs buske og rododendroner.

Kirkegård har flere grundstykker. Et område er udlagt til krolfbaner for byens krolfklub, et andet område er legeplads, som Kliplev Lokalråd har tilsyn med. Der er adgang til kirkegården fra de to områder.

Selve kirkegården er inddelt i 6 afdelinger med traditionelle kiste- og urne gravsteder, plade i plæner samt Fællesområder for de ukendt. Der er ca. 20 – 25 bisættelser/begravelser om året.

Kirkegården er under omlægning, og i den proces har Grøn kirkegård været en del af materialet til at nå så lange som mulig med mange af punkterne fra materialet ”Grøn kirkegård”.

Hvor det er muligt, bliver grus på gangene fjernet og der er sået græs. Områder med tomme gravsteder er omlagt til store blomsterbede, så vi er selvforsynende med blomster til kirken. Næste trin i omlægning er en sansesti gennem kirkegården og at få etableret et stort insekt og fuglebad.

Skovområdet får lov at lægge hen, afklip og grene giver gode insekthoteller. Vi producerer selv flis og kompost. Dette har givet mange af vores eksisterende planter et nyt liv.

Omkring urneafdelingen er der plante bøgehæk som giver ro og rum.

Personalegruppen på kirkegården har været tovholder og arbejdsgruppe. Vi har arbejdet med projektet sammen med omlægningen i et år. Mange af punkterne kunne vi krydse af med det samme og andre har der skulle arbejdes/udvikles på.

Procesessen har være god, da det har givet mange gode snakke om, hvordan vi gør vores arbejde, udvikler arbejdsgangene og få noget ud af alle ideer og materialer. Personalegruppen har fået ejerskab af projektet, da vi selv har fået lov til at arbejde med det og løbende har informeret menighedsrådet. Vi har fuld opbakning af menighedsrådet og lokalsamfundet. Dialogen ud til lokalsamfundet har givet os mange nye stauder, løgplanter og aflægger af buske mm."

Find flere informationer om kirkegården på deres hjemmeside
her

print
Tagget , ,