Klumme: Giv os naturen tilbage – DR-tv serie

Anmeldt af Holger Madsen, menighedsrådsmedlem i Højdevangskirken


Erfaring fra Hjørring Kommune med at ændre nogle af kommunens golde græs-arealer til mere mangfoldige levesteder for danske vilde blomster viser gode muligheder.

Erfaringen viser, at større diversitet af naturlige danske blomster, også kaldet 'ukrudt', hurtigt tiltrækker smukke og nyttige sommerfugle, vilde bier, svirrefluer, biller og andre insekter, som mangler mad og levesteder, og derfor gerne vil komme, når deres levesteder og madforsyning bliver genoprettet.

Insekterne og de vilde blomster er i faretruende tilbagegang.

Det gælder også mange af de insekter, som bestøver f.eks. frugttræer.

Manglen på insekter er også en trussel for en hel del fugle-arter, som lever af insekter, og derfor vil forsvinde sammen med insekterne, hvis ikke danskerne ændrer holdning og adfærd.

Hver enkelt dansker kan ruste sig til kampen om at få blomster- og insekt-diversiteten tilbage ved f.eks. at se en eller begge de to udsendelser fra DR-tv som hidtil er bragt i serien:

Giv os naturen tilbage:

1: Kampen-om-græsset

https://www.dr.dk/drtv/se/giv-os-naturen-tilbage_-kampen-om-graesset_208262

2: Sommerfuglebroen

https://www.dr.dk/drtv/se/giv-os-naturen-tilbage_-sommerfuglebroen_208263

Hvis du kun har kort tid, vil jeg anbefale 2. afsnit:

https://www.dr.dk/drtv/se/giv-os-naturen-tilbage_-sommerfuglebroen_208263

- hvor der også fokuseres på villa-ejeres private græsplæner og en begyndende interesse for sommerfugle og vilde blomster-bede i private haver.

Frank Erichsen, kendt som Bonderøven, medvirker og udsendelserne er ganske underholdende.

Der er annonceret endnu en udsendelse, som jeg også glæder mig til at se ...


-------------------------------------------------------------------------------------------


Ja tak: Giv os naturen tilbage – Det haster … men hvad gør jeg selv? 

Jeg har ingen have, men jeg har sat en stor urtepotte ud i min boligforenings gård, hvori jeg har sået en såkaldt sommerfugle-blanding af vilde blomster.

Det ser ganske godt ud, og der har været humlebier forbi sidst på sommeren.


Desuden er jeg medlem af et menighedsråd, hvor vi arbejder med Grøn Kirke … måske snart også med et par bede til ukrudt?

print
Tagget ,