Bæredygtighed på kirkegården samler fuldt hus

Carsten Vejborg holder oplæg

Insekthotel og staudebed på Ry Kirkegård

Grøn Kirke og Aarhus Stift inviterede til graverkursus med fokus på bæredygtighed på kirkegården. I alt 50 gravere, kirkegårdsledere, medhjælpere, gartnere, kirkeværger og andre kirkegårdsgårdsgodtfolk var samlet til en kursusdag bestående både af oplæg, diskussion, vidensdeling og rundvisning. 

Interessen var til at tage at føle på allerede ved tilmeldingerne til kurset, idet der hurtigt blev fuldt booket og ventelisten voksede. På dagen mødtes da også en engageret og fagligt dygtig flok. En graver fortalte, hvordan han før har været med til alt, hvad der har med bæredygtighed på kirkegården at gøre, men at han alligevel dukker op til endnu en kursusdag, fordi der altid er mere at lære. 

Dagens program startede ud med rundstykker og snak graverne imellem, ligesom alle deltagerne også blev præsenteret for hinanden. Derefter fortalte projektkoordinator fra Grøn Kirke, Sofie Larsen Kure, om hvorfor kirkerne overhoved skal beskæftige sig med klima, miljø, bæredygtighed og natur, herunder kristendommens budskab om håb, kærligheden til næsten, den økonomiske besparelse og potentialet for at arbejde med kirkernes jorder og udearealer. Lise Palstrøm, Grøn Kirkes Stiftsrepræsentant, tog over og delte nogle tanker om, hvad bæredygtighed i det hele taget vil sige, nemlig noget med at mindske forbrug og forbrugerisme og at understrege skønheden og frodigheden i naturen. Desuden handlede oplægget også om plejeplaner for kirkegården, strukturer og omlægning og andre større og praktiske omstændigheder.

Dagens inviterede oplægsholder var Carsten Vejborg fra Energitjenesten, som også er tidligere faglærer fra Beder Gartnerskole. Carsten holdt først oplæg om vilde dyr og planter på kirkegården -  kirkediget og gamle træer som et værdifuldt mikromiljø for småbiotoper, kirketårne og redekasser til gavn for flagermus og fugle og kompostbunker til glæde for snogen og pindsvinet. Carsten satte også gang i en god diskussion om ukrudt og en overvejelse omkring, hvornår noget i det hele taget er ukrudt. Desuden satte han gang i snakken om den mest bæredygtige måde at bekæmpe ukrudt på, hvor alle fik mulighed for at dele erfaringer og udfordringer. Slutteligt bragte Carsten det kontroversielle emne om spagnum op - et lækkert, næsten vidundermiddel, af en luftig og sur jord, som bruges både til generel jordforbedring men i særdeleshed også til surbundsbedet. Spagnum bliver dog gravet fri af gamle tørvemoser, en proces, der er ligeså skadelig som at fælde regnskov. Alternativer til spagnum blev debatteret vidt og bredt, og et af de bedste forslag til erstatning af den sure jord er at kompostere gran og anvende dette i stedet. Gran er noget, som kirkegårdene har meget af, og hvis det komposteres for sig, så kan det fint bruges som erstatning i surbundsbedet.

Dagen var ikke komplet uden et besøg på værtskirkens egne områder, nemlig Ry Kirkegård. Her viste kirkegårdsleder Gry Römhild både insekthoteller, staudebede, skovkirkegård, bunddækkeplanter, græstilgroede stier, vandbassin og mange andre inspirerende løsninger på at bringe mere vild natur og dyreliv ind på kirkegården frem. Alt i alt en spændende og inspirerende kursusdag, som Grøn Kirke håber at kunne gentage i samarbejde med Aarhus Stift. 

Spejlbassin til gavn og glæde for både mennesker og dyr på Ry kirkegård

print
Tagget , , , ,