Klumme: Grøn omstilling i folkekirken – er solceller vejen frem?

Af Keld Balmer Hansen, med inspiration fra European Energy.

I Danmark bliver den grønne omstilling især båret af vedvarende energiprojekter, hvor vind og sol er toneangivende. Solceller er på mange områder en god og effektiv energikilde, som sammen med andre kilder til vedvarende energi kan danne rygraden i den grønne omstilling. Det er således et faktum at ét større solcelleprojekt i dag kan levere elforbruget til 10.000 husstande.

Mange grønne kirker har det som deres naturlige ønske at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor. Så hvorfor ikke inddrage solceller i dette arbejde?

De danske kirker er også jordejere og typisk er denne jord forpagtet ud til konventionel drift. Hvis jorden er egnet, så vil det udover at være en stor økonomisk fordel (i form af en stabil lejeindtægt samt grøn strøm til kirkerne), også sende et stærkt signal til omverdenen, at kirken tager ansvar for den grønne omstilling.

Det er muligt at få lavet en uforpligtigende undersøgelse af egnetheden af kirkejord til solceller. Der vil bl.a. blive undersøgt jordens egnethed, afstand til naboer og el-nettet.


Ved at rette henvendelse til Grøn Kirke sekretariatet, kan jeres kirke få rådgivning om projektudviklere, der tilbyder et uforpligtende møde med en generel information om muligheden for solceller, herunder projekt, produktion og økonomi. Lokale projekter sikres typisk ejerskab gennem at flere lodsejere går sammen i et projekt. Udviklingen er helt udgiftsneutral for Grøn Kirkes medlemmer, og det er undersøgelsen og alle møder også.

print
Tagget ,