Klumme – Omsorg for det skabte er ikke et modefænomen

Hvert eneste år mellem den 1. september og den 4. oktober fejres ”Skabelsestiden” af kirker over det meste af verden. Det er en periode på året, hvor kirkerne i særlig grad sætter fokus på det skønne men også udfordrede skaberværk. 
Af Keld B. Hansen, Formand for Grøn Kirke Arbejdsgruppen

Navnlig inden for det sidste år har der været et stort fokus på klima- og miljø, og ord som omstilling og bæredygtighed er på manges læber. Undersøgelser viser da også, at mange af danskerne og i særlig grad de unge, er bekymrede for klimaet. Mange tænker, at hvad skal der mon blive af os og de kommende generationer, hvis vi fortsætter med at belaste jorden. Ja, hvad vil der mon ske med klimaet, med isen ved polerne og med de truede dyre- og plantearter?

Bekymringen for vores fælles fremtid kalder på forskellige svar. Blandt andet kalder den på religiøse svar.
Ifølge den kristne tro er verden skabt af Gud. I Bibelen står der, at alting er skabt af Gud, og alt tilhører Herren (Salme 24,1). Samtidig bærer den skabte natur en skønhed og en rigdom, som peger hen på Guds storhed. Det finder vi blandt andet beskrevet Salmebogens nr. 392: ”Himlene, Herre, fortælle din ære, Mesteren prises af hvælvingen blå, solen og månen og stjernernes hære, vise os, hvad dine hænder formå”.

I kristendommen er det også sådan, at mennesket tildeles rollen som en ansvarlig forvalter. Opgaven består i at have omsorg for den skabte jord.
Sommetider tror man, at omsorgen for det skabte er et modefænomen i kristendommen, men kirkefaderen Irenæus (født år 130), der var til stor inspiration for Grundtvig, så skaberværket, naturen, som noget, der havde egenværdi. Han så, at dyrene og planterne havde en ret til at være til også uden at skulle opfylde menneskers behov. Og kirkefaderen Athanasius (født år 298) så, at Gud ved at blive menneske derved har en dyb solidaritet med den materielle verden, hvor udfordret og lidende den end er.

Når vi igen i år fejrer skabelsestiden, har også danske kirker mulighed for at værdsætte og fejre naturens skønhed samt at gå i forbøn for den skabte jord.
Kirkerne kan ligeledes give stemme til alle dem, der for øjeblikket lider under klimaforandringer og miljøkatastrofer. Også disse mennesker er vore medmennesker.
 
I Danmark ønsker Grøn Kirke at fremme skabelsestiden, der for eksempel kan fejres ved kirkernes årlige høstgudstjeneste. Grøn kirke er et netværk af mere end 200 danske kirker, der både kommer fra folkekirken og fra de danske frikirker. Med udgangspunkt i den kristne tro mener vi, at vi både som individer og i fællesskab bør tage et ansvar for jorden og de mennesker, som Gud har skabt.
Ideer til gudstjenester og aktiviteter i Skabelsestiden kan findes her

print
Tagget , , , ,