Klumme: Sådan hjælper I forpagteren ind i økologien

Et økologisk omlægningstjek er et oplagt redskab, når et menighedsråd vil tage en dialog med en forpagter om frivilligt at lægge sin produktion om til økologi.
Af Jens Peter Hermansen, Økologikonsulent i Økologisk Landsforening​​ 

Økologisk Landsforening (ØL) har indtil videre arbejdet sammen med over 30 kommuner om at gennemføre omlægningstjek. I 2020 har ØL via landbrugets fonde midler til omtrent 225 omlægningsbesøg, der ikke koster noget for hverken menighedsrådet eller landmanden at gennemføre. De gratis besøg er efter først til mølle-princippet.

Et økologisk omlægningstjek er et rådgivningsbesøg, som giver den enkelte landmand et overblik over mulighederne for at lægge om til økologi på lige præcis dén ejendom. Sammen kigger landmand og konsulent på marker, maskinpark, stalde og dyr osv. Konsulenten orienterer også landmanden om økonomi, markedsforhold og afsætning af økologiske produkter. Konsulenten skriver derefter en rapport om besøget og bedriften i en økologisk kontekst, så landmanden kan træffe et valg om en eventuel ny driftsform på et oplyst grundlag. Heri inddrages naturligvis også foreningens viden omkring natur, biodiversitet og klimatiltag.

Målet er, at det bagefter skal stå lysende klart for landmanden, hvilken betydning det har for bedriften at lægge om, hvad enten det drejer sig om, hvordan dyrene helt konkret kan komme ud på marken – eller hvornår han skal op på traktoren for at fjerne ukrudt. Mange landmænd har valgt at lægge om efter et omlægningstjek, og det gør de de ofte, fordi markedet i mange år har været med økologien. Og vil være det mange år fremad.

Hvis landmanden efter et omlægningstjek ønsker at omlægge sin produktion, hjælper Økologisk Landsforening gerne med processen. Landmanden kan naturligvis også få hjælp hos sin nuværende landbrugsrådgiver, som foreningen også gerne samarbejder med.

Menighedsrådets udbytte:
•Grøn profil i lokalområdet
•Bidrager til at mindske udvaskning af pesticider til grundvandet
•Positivt samarbejde med landbrugserhvervet med fokus på grøn vækst
•Biodiversiteten er i gennemsnit 30 procent større i og omkring øko-marker

Landmandens udbytte:
•En mulighed for at se sin bedrift i et nyt perspektiv
•Mulighed for bedre økonomisk afkast
•Bidrag til en rigere natur og rent vand
•Omlægning til en grøn produktionsform, som flere og flere forbrugere bakker op om
•Produktion af fødevarer til et marked i vækst

Omlægningstjek er motor i øko-vækst
Økologisk Landsforening vurderer, at de økologiske omlægningstjek er af afgørende betydning for den fortsatte udvikling og vækst i de økologiske arealer og økologisk fødevareproduktion. Foreningens mål er, at 30 % af varerne i butikkerne og 30 % af landbrugsarealet omlagt til økologi i 2030. Efter de seneste tal udgør det økologiske landbrugsareal 10,5 %, mens økologiandelen ude i butikkerne er på 12 %. Det sidste tal er i øvrigt verdens højeste økologiandel.

Jens Peter Hermansen svarer gerne på spørgsmål via mobil 61974910 eller jph@okologi.dk.

Jens Peter Hermansen

print
Tagget , , , , ,