Køge kirke

Personalet ved kirken og menighedsrådet har gennem godt 2 år arbejdet på at blive ”Grøn Kirke”. Vores udgangspunkt var et ønske om at nedsætte vores driftsudgifter og resultatet er allerede at vi både opfylder betingelserne for at vi kan kalde os ”Grøn Kirke" og samtidig at vi har opnået besparelser på både varmeforbrug og el-forbrug.

Arbejdet er på ingen måde færdigt, da det vil være en løbende proces at udvikle yderligere tiltag, og da et af de større projekter kun vil kunne løses om et par år.

Jeg tænker her på tilslutning til fjernvarme til at forsyne både kirken og sognegården fra det fjernvarmeværk som Køge kommune har påbegyndt.

Vi opfylder i dag 35 punkter af de 48 punkter på tjeklisten

Processen har været interessant på den måde, at personalet i dag er meget bevidste om materialevalg og energiforbrug, hvilket se af, at det ofte er personalet der kommer med forslag der går i den rigtige retning.

Vi har lavenergipærer i både kirke og sognegård, ligesom vi har fået forsatsvinduer til vores store blyindfattede ruder i kirken.

Her mangler der dog fortsat endnu én, som vi forventer bliver leveret i løbet af dette år. Vi har i mange år haft tidsstyring af varmeforsyningen i kirken, således at den ikke står opvarmet når den ikke er i brug.

Kontaktperson: Birgitte Møller

Læs mere om kirken her

13. februar 2012

print
Tagget ,