Vedsted kirke

Vedsted menighedsråd og personale har arbejdet med at være grøn kirke siden 2009.

Udgangspunktet for handleplanen er de 48 punkter der er opstillet for Grøn Kirke.
Der er gennemført energimærkning af præstebolig, sognegård og velfærdsbygning.
Ved kirkens renovering i 2014 blev der installeret forsatsvinduer, nyt naturgasfyr med varmestyring og ny belysning med energibesparende pærer og lysregulering.

På kirkegården følges der op på randbeplantningen fra 2005 jvnfr. Kirkegårdskonsulentens anbefaling og nyvurdering i 2015.

Alt affald på kirkegården sorteres.
Der afholdes årligt høstgudstjeneste og evt. et friluftsmøde/gudstjeneste.

Sognet er medindbyder til deltagelse i en pilgrimsvandring med fokus på skaberværket.Sognet deltager i Folkekirkens Nødhjælps indsamling, samt i udvalgte missionsprojekter for at bidrage til at skabe en mere retfærdig verden.
Kirkens virke bliver formidlet gennem de sociale medier og kirkebladet ” Kirke og Sogn”, hvor alle aspekter af det at være menneske omtales.

Det er kirkens væsentligste opgave at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. I evangeliet ligger respekten for det enkelte menneske, og ansvaret for at behandle vore medmennesker og kloden ansvarligt.

Vi har tjeklisten som vejledende rettesnor og vi bestræber os på at drøfte det med de ansatte og i menighedsrådet hvert 4.år.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 15.11.2016

Læs  mere om kirken her

November 2009

Vedsted Kirke
print
Tagget ,