Lindum Kirke planter håb


I forbindelse med høstgudstjenesten d. 17. september, plantede Lindum Kirke tre træer på kirkegården. Plantningen skete i anledning af Reformationsjubilæet og Plant håb i verden-kampagnen - og bidrager samtidig til en fornyelse af kirkegården som et rekreativt område, som kirken også arbejder med. 

Tre træer blev der plantet. Antallet var ikke tilfældigt, men valgt fordi tre er et helligt tal, sådan som vi kender det i Treenigheden. Tre skaber fællesskab, samhørighed og beskyttelse. Træerne blevet plantet omkring en smuk trekantet bænk, som blev indviet samme dag.

Støtte til Myanmar
Desuden valgte kirken at støtte Myanmar, som er meget påvirket af klimaforandringerne. Støtten går gennem Folkekirkens Nødhjælp. Nogle steder i landet er der ekstrem tørke og andre dele er ramt af uforudsigelig og voldsom regne som skyller træer, bjergskråninger og veje væk. Mange familier i Myanmar lever af at sælge æbler, og for at sikre dem deres levebrød er de afhængige af at der plantes nye æbletræer. I Myanmar er det Baptistkirken der er tovholder på projektet og træerne plantes og passes af lokale.

Mere natur og miljø på kirkegården
Lindum Kirke arbejder for at skabe små gode miljøer rundt omkring på kirkegården. Der skal være flere blomster, flere bænke, flere små væresteder. Og arbejdet er godt i gang. Graveren har lavet et fint staudebed, der er en bænk ved urtegravstederne og nu også et værested ved bænkene og de tre nye træer. Ønsket er at kirkegården bruges –med respekt og venlighed og kærlighed –for på en måde er kirkegården parken i den lille landsby.

Gudstjeneste og træplantningen sluttede af med sandwiches, æblemost og æblecider.print
Tagget ,