Rye Kirke

Det dufter lysegrønt af græs

i grøft og mark og enge.

Og vinden kysser klit og næs

Og reder urtesenge.

Det dufter lysegrøn af græs – og det skulle det gerne blive ved med!

Rye Kirke bliver grøn.

Det er en kristen grundtanke, at Vorherre har overladt skaberværket i menneskets – vores – varetægt for at vi skal værne om det og give det videre til kommende slægter.

Menighedsrådet for Rye og Kirke Sonnerup sogne har besluttet at yde vores bidrag hertil ved at tilslutte os Grøn Kirke ordningen.

Vi har valgt at blive Grøn kirke, fordi det for os er naturligt og vigtigt, at vi at yder vores bidrag til at opnå dette formål.

Rye-Sonnerup menighedsråd nedsatte for et lille års tid siden et Grøn kirke udvalg bestående af menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere, som i løbet af det seneste års tid har arbejdet med projektet, og det har været noget af en øjenåbner at kigge vores arbejdsrutiner efter i sømmene. Det har været en arbejdskrævende, men også spændende og givende proces at gennemgå og samtidig har det store engagement i arbejdet været en god oplevelse, som har styrket samarbejdet omkring vore kirker.

For at blive Grøn Kirke skal man gennemgå en tjekliste med 48 punkter og leve op til mindst 25 af disse punkter.

Resultatet er, at vi på indeværende tidspunkt opfylder 30 af de 48 punkter på checklisten.

Vores fokusområder i 2013/14:

A. Vi vil afholde en gudstjeneste med fokus på klima og miljømæssig retfærdighed.

B. Vi vil tænke klima, miljø og retfærdighed med i gudstjenesten, hvor det er muligt.

C. Vi vil huske at slukke for PC-ere, printere og andre kontormaskiner, når de ikke er i brug.

D. Vi vil anvende el-spare skinner, hvor det er muligt og en fordel.

E. Vi vil undersøge muligheden for fremover at bruge miljøcertificeret og/eller genbrugspapir.

At være” Grøn kirke” er tillige en stadig proces, hvor vi hele tiden er opmærksomme på vor ageren, og hvor vi evaluerer en gang om året og her medtænker nye fokusområder. Eksempelvis kan nævnes at Kirkebladet fremover (fra og med nr. 1/13) produceres som ”grønt blad”.

Kontaktperson: Carla Rimm​

Læs mere om kirken her

16. april 2013


Foto: Olav Sejerøe

print
Tagget ,