Lyt til Skaberværkets stemme

Lyt til Skaberværkets stemme

Skabelsestiden, 1. september-4. oktober. Lutherske, katolske, reformerte, metodistiske og økumeniske organisationer står bag det årlige Skabelsestidsmateriale.

Det følgende tager udgangspunkt i Skabelsestidsmaterialet 2022. Se hele materialet her

Introduktion:
Kan læses højt som introduktion til andagten eller blot læses som baggrundsviden for andagtsholder.

Hele skabelsestidsmaterialet tager udgangspunkt i fortællingen om Moses og den brændende tornebusk (2. Mosebog kapitel 3, vers 1-12).

Moses ser den brændende tornebusk, hvorfra Gud taler til ham. Følgende er værd at bemærke:

- Busken brænder, men bliver ikke fortæret af ilden. Busken forbliver intakt. Heri finder vi et tegn på håb.

- Moses får følgende besked: Tag dine sandaler af, for du står på hellig jord.

- Gud siger: jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefogederne. Jeg har lagt mig deres klageskrig på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem. Jeg vil være med dig, Moses, når du går til Farao.

Moses får altså at vide, at jorden er hellig. Den er som sådan noget helt særligt. Og så får han at vide, at Gud lytter til folkets trængsler, og at Gud vil hjælpe sit folk.

Skabelsestidsmaterialet vil formidle, at ligesom Gud hører, sådan skal vi også høre de skrig, der kommer fra jorden. Som der står i materialet, skal vi lytte til jorden og lydigt svare gennem tilbedelse, bekendelse og handling.

Samtidig vil Gud gå med os på vejen. Den brændende tornebusk et symbol på Gudsnærvær, på Helligånd.

Velkomst

Vi samles i Guds navn. Han, som er jordens og alle levende væseners skaber og forløser.

Lovet være den hellige treenighed! Gud er universets skaber, kilden til alt liv. Det er om ham, englene synger. Alle mysteriers vidunderlige lys, kendte såvel som ukendte for menneskehe-den, og liv, der lever i alle.

(Hildegard af Bingen, det 13. århundrede)

Forberedelse

Overvej at fremstille en brændende busk: en busk med røde bånd, som menigheden/deltagerne kan skrive bønner på.

Læsning af Salme 19 i uddrag:

Lyt til Skaberværket, der fortæller om Gud. Lyt til bibelens ord:

Himlen fortæller om Guds herlighed,

Hvælvingen beretter om hans hænders værk;

Dag forkynder det til dag,

Nat kundgør det til nat.

Lyt til Skaberværket, der fortæller om Gud. Lyt til bibelens ord:

Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres; deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende.

Lyt til Skaberværket, der fortæller om Gud. Lyt til bibelens ord:

Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen.

Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet.

Lyt til Skaberværket, der fortæller om Gud. Lyt til bibelens ord:

Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans. Herrens ord er rent, det består i evig tid. Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.

Lyt til Skaberværket, der fortæller om Gud. Lyt til bibelens ord.

Taksigelse for jorden:

Husk, Gud, på jordens frugter, der er til såning og til høst.

Husk luftens dug.

Husk regnens nedslag og vandet og floderne.

Husk planterne og hvert års blomstring.

Husk på sikkerheden for mennesker og for dyr og for mig, din syndige tjener.

Husk på sikkerheden for regnen, himlens vind, frø, planter, træernes frugter og også vinmar-kerne, og for hvert træ i hele verden,

Vi er taknemmelige for den Hellige Treenighed, der til fuldkommenhed bringer os sikkerhed og fred, og som tilgi-ver os vore synder, som ved sin nåde lader os vokse og have fremgang, som får jordens overflade til at glæde sig, som vander dens furer,

lader dens afgrøder være rigelige, og gør at jorden bliver klar til så-tid og høst

Vi giver dig vor tak.

(Fra den etiopiske ortodokse kirke)

Trosbekendelse

Vi tror på Gud, der skaber alt,

omfavner alt og fejrer alt,

som er til stede i alle dele af skaberværket.

Vi tror på Gud som kilden til alt liv,

som døber denne planet med levende vand.

Vi tror på Jesus Kristus, den lidende, den fattige,

den underernærede, klimaflygtningen,

som elsker denne verden, som tager sig af den og som lider med den.

Og vi tror på Jesus Kristus, livets sæd,

som kom for at forsone og forny denne verden og alt i den.

Vi tror på Helligånden, Guds ånde,

som bevæger sig med Gud og som bevæger sig blandt og med os i dag.

Vi tror på evigt liv i Gud.

Og vi tror på håbet om, at en Gud en dag vil

sætte en stopper for døden og alle destruktive kræfter

(Gurukul Theological college, India / adapted by Keld B. Hansen 2009)

Bøn

Fadervor…

Følgende handlinger kan passe til andagtsdelen

- Afhold en gudstjeneste

- Organiser en pilgrimsvandring

- Gå over til bæredygtig livsstil, kollektivt eller enkeltvist

- Indsaml plastik/arranger indsamlingsdag

- Arranger et måltid, der er godt for klimaet

- Start en fælles køkkenhave

- Plant træer i fællesskab (økumenisk begivenhed)

- Støt lokal biodiversitet

print