Nors Kirkegård er ny grøn kirkegård

Foto: Kristian Amby, Nors

Nors Kirkegård i Thisted er ny kirkegård i det grønne netværk. Kirkegården har både "klassiske" gravsteder til kister og urner, men to områder ved navn "skovengen" og "lunden" har en højere grad af naturpræg. Skovengen er en lys egeskov med en bund af græs og klippede stier, der forbinder sig til stierne udenfor afdelingen og inddeler Skovengen i gravfelter. Lunden er rækker af højstammede eg og kugleklippede røn uden afgrænsning mellem gravstederne.

I forlængelse heraf er det da også emnet "brug af kirkegården" som Nors Kirkegård har kunne sætte allerflest krydser i på Grøn Kirkegård-tjeklisten. Der findes rum på kirkegården, der stimulerer sanserne og indbyder til ophold, og rum, der giver plads til sørgende og folk, der søger refleksion. Der er plads til udendørsgudstjenester og -andagter, og Nors Kirkegård prioriterer, at kirkegården er indbydende for mange typer af brug og åben for forskellige typer af aktiviteter ved at opdele kirkegården i zoner og kommunikere, hvordan de bruges. Derudover er det vigtigt for kirkegården, at den så vidt muligt er tilgængelig for brugere, der er dårligt gående eller bruger kørestol.

Nors Kirkegård er også langt fremme, når det gælder tiltag vedrørende cirkulær kirkegård og affald. F.eks. er kirkegården tilrettelagt, så den i vidt omfang bliver selvforsynende med blomster og grønt til kirkelige handlinger og andre arrangementer. Nors Kirkegård producerer og benytter desuden egen kompost på kirkegården. 

Der er desuden indsat to bistader på kirkegården. Der er hjælp at hente for andre kirkegårde, som også gerne vil være bivenlige. Danmarks biavlerforening har udarbejdet materialet "Bliv Bivenlig", som kan bestilles her. Du kan også gå på opdagelse i dette inspirations-materiale om bier med f.eks. tips til at blive bivenlig kirkegård samt andagts- og aktivitetsforslag. 

print
Tagget , , ,