Nyborg kirkegårde er ny kirkegårde

Nyborg kirkegråd

Nyborg kirkegårde ligger på Fyn. Nyborg kirkegårde tjekker 28 punkter af på tjeklisten.
Nyborg kirkegårde består af to kirkegårde i Nyborg på i alt 6,6 ha. Nyborg Kirkegård og Nyborg Assistenskirkegård er meget forskellige i deres udtryk og indretning. I udviklingsplanen for kirkegårdene er det fastlagt, at Nyborg Kirkegård skal have havepræg og Nyborg Assistenskirkegård skal have parkpræg. Det giver både forskellige muligheder og begrænsninger i forhold til udvikling og tilpasning i mere naturmæssig retning. Alligevel arbejdes der med at tænke miljø ind i indretningen og det daglige arbejde på begge kirkegårde. Beplantningen af fællesarealerne består af flerårige planter, der er sammensat, så der året rundt er blomster for insekterne og om vinteren er der frøstande til gavn for fuglene. De senere år er der taget flere initiativer til at forøge biodiversiteten yderligere begge steder.

Arbejdet med at gøre kirkegården Grøn har stået på i mange år. Især indenfor valg af vogne og redskaber, som næsten alle er eldrevne. Efter kirkegårdskonferencen i 2022 besluttede de at arbejde mere systematisk med at blive Grøn Kirkegård. De nedsatte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de folkevalgte og gartnerne, og med udgangspunkt i tjeklisten fra Grøn kirke  gennemgik de alle punkter. Ved start opfyldte kirkegården 23 punkter, men i løbet af det sidste år er de kommet op på 28, og i det kommende år vil de kunne afkrydse yderligere 4 punkter. Der er et stort engagement blandt gartnerne, og de vil løbende arbejde med flere områder.

Arbejdet med at begrænse brugen af engangsblomster og gran til granpyntning er en større opgave, som også involverer gravstedsejerne. Kirkegården har valgt at lave nogle demonstrationsgravsteder, hvor vi har anvendt bunddækkende stauder og solitærplanter, som pryder en del af gravstedet. Ved at anskueliggøre det for gravstedsejerne, tror de at det bliver nemmere at ændre vanerne. Den aktuelle tørke i 2023 har forstærket ønsket om at bruge tørketolerante planter i gravstederne.

Læs mere om Nyborg Kirkegård på deres hjemmeside her

Nyborg kirkegård
print
Tagget , ,