Nysted og Vantore Kirkegård er blevet grøn

Består af to kirkegårde, Nysted og Vantroe kirkegård.
Kirkegårdene ligger på Lolland-Falster. 

Graver skriver nedestående om at blive grøn kirkegård:
I Nysted har vi henover de senere år plantet en del stauder, dette selvfølgelig for at kunne give en smuk oplevelse kirkegården, som vi håber efterhånden også vil blive tænkt på som en park som kan benyttes til samtale, refleksion og gåture.

Stauderne gør naturligt også at der kommer flere insekter, hvilket jo igen er godt for biodiversiteten. Netop biodiversiteten forsøges omfavnet på kirkegården, som har en pæn stand af rådyr. Disse dyr kommer ind gennem det levende hegn som omkranser den ene del af kirkegården, men kommer også ind gennem smedejernshegnet, og fordi vi ikke kan holde dem ude, forsøger vi i stedet at plante buske, træer, og blomster som de ikke så godt kan lide. Det er blandt andet resulteret i at gravstedsejerne har fået valget om de ønsker stedmoder (som dyrene elsker) eller de små påskeliljer Tete (som dyrene ikke spiser) om foråret. Nogen har valgt at sige ”lad bare dyrene få deres del”, mens andre bevidste har valgt påskeliljerne. 

Der er i år indkøbt et samtale/insekthotel til kirkegården fra Foreningen Arbejde Adler. Huset indeholder rum til både insekter og dyr, og har inspireret til at Menighedsrådet afholder Klimadage i september, hvor blandet andet børn inviteres til skrivekonkurrence over temaet ”Alle har brug for et hjem”.

Klimadagene indeholder bla. foredrag om klimamod og klima ansvar, debatter om klima. Derudover vil der være en gentagelse af den klimaskattejagt for børn, som blev afholdt sidste år på kirkegården, hvor der naturligvis var en gudstjeneste, men hvor børnene efterfølgende var på en skattejagt hvor der blandet andet var affaldssortering og billedlotteri med klimaforskelle med som nogle af opgaverne.

Vi forsøger samtidig at mindske vores aftryk ved at have lavet egen grenplads, således vi ikke længere behøver at få hentet affald fra kirkegården. Vi har i stedet holdt en smule af den landbrugsjord som ellers forpagtes ud til en økolog, og på den plads har gravetteamet i stedet etableret pladser til formulding af diverse grenaffald, græsaffald og ukrudt.

Derudover har vi etableret 3 pluk-selv-haver forskellige steder på Nysted Kirkegård. Her har besøgende mulighed for at plukke en buket til et gravsted. Vi bruger naturligvis selv af alle kirkegårdens blomster/buske til at pynte kirker med, og prøver at få plantet så forskellige ting, at vi på sigt kan være selvforsynende det meste af året.

Vi forsøger i videst muligt omfang at genbruge ting, og det har blandt andet resulteret i nogle smukke labidarier på både Nysted og Vantore kirkegårdene. Det senest etablerede er det i Vantore, hvor stenene naturligvis er genbrugt i stedet for at blive hentet af lastbil og tilintetsgjort, men hvor påskeliljerne stammer fra påskeoppyntningen fra kirkerne. Her har vi valgt at få påskeliljer på løg, således at vi får glæde af både løg og blomster.

Der er stadig mange ønsker, og et af de helt store er at der kunne findes financiering til at plante skov på det af kirkens jord som ligger omkring Nysted Kirkegård eller få implementeret solceller på graverboligens tag.. Desværre er det ikke pt muligt at finde pengene i kirkens ligning, men vi arbejder videre, og indtil da, så må vi finde andre mindre projekter som etablering af regnvandsopsamling, etablering af vandbassiner, få store æbler på frugthavens træer så skolebørnene på vej til skole kan holde ind og nuppe sig et æble med.

Ønsker du også at blive grøn kirkegård kan du finde tjeklisten her
Du kan læse mere om Nysted og Vante kirkegåd på deres hemmeside her

print
Tagget , ,