Klima, bæredygtighed og kærlighed

Nanna Larsen & Anne Eltard
Ingen kan gøre det hele, alle kan gøre noget!
Klima, bæredygtighed og kærlighed - om at vende magtesløshed til håb

Kontakt: Nanna Larsen
Email: nanna@nannalarsen.dk

Vi vil tænde håb og skabe rum for følelserne i en turbulent tid. Vi ved alle, at vi er nødt til at gøre noget for klimaet, hvis vi skal overleve, men vi føler os magtesløse. Håbet svinder, og med det overskuddet til at handle. Men vi er ikke hjælpeløse. Vi kan hver især gøre noget, men ingen kan gøre det hele.

Gennem musikken løfter vi sammen håbet og glæden!

Begge musikere er komponister, multi-instrumentalister og sangere, som spiller egne numre.
Nanna Larsen har arbejdet som miljømedarbejder. Anne Eltard har via musikken, arbejdet med marginaliserede unge og lavet projekter for vores svageste borgere.

Anne Eltards sang “hun kommer hjem” handler om at gøre noget for klimaet og hvad der sker, hvis vi ikke handler. Nanna Larsens Klimasang tegner et historisk billede om at forandring skabes indefra, men også kræver handling ovenfra i samfundet.

Sammen løfter vi og skaber håb for fremtiden og kommende generationer.

print
Tagget , ,