Nyt konfirmandmateriale: Gør noget!

Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær og Grøn Kirke er gået sammen om at sætte diakonien på dagsordenen i konfirmandstuen. GØR NOGET er et nyt undervisningsmateriale målrettet konfirmander med fokus på etik og ansvar.

GØR NOGET sætter konfirmandundervisningen i direkte forbindelse med de etiske dilemmaer og den virkelighed, de tre organisationer forholder sig til, lige fra narkomaner på Vesterbro til kasteløse i Nepal og sultramte i Etiopien – eller til de klimamæssige konsekvenser af vestens overforbrug. De enkelte temaer sættes samtidig i et teologisk perspektiv, særligt med fokus på spørgsmålet om menneskesyn, skabelsessyn og næstekærlighed.

Materialet rummer undervisningsforslag (fordelt på tre overordnede kapitler, Danmark, Verden og Kloden), der både dækker hele lektioner og temadage samt enkeltstående ideer, som underviseren kan plukke fra eller lade sig inspirere af.

Til materialet er knyttet en hjemmeside, goernoget.rpf.dk, hvorfra både konfirmander og underviser kan finde film, billeder, opgaver og meget andet.

- Det holder op med at være abstrakt snak om næstekærlighed, når eksemplet er børnefamilier og stiknarkomaner i nabokonflikt

- Det holder op med at være abstrakt snak om menneskeværd, når eksemplet er de kasteløses liv i Nepal

- Det holder op med at være abstrakt snak om skaberværket, når eksemplet er en natur, der (måske) er ved at være brugt op

(fra bagsiden)
Gør noget
print
Tagget ,