Økologisk kirkefestival for tredje gang i træk

Økologisk kirkefestival med borgerkor, paneldebat, mad, udstilling, teater for børnehavebørnene, malekonkurrence for børn, udendørs gudstjenester, show og koncerter. For tredje gang blev der holdt kirkefestival 5.-7. september i Lejre.

Fokus på tro, kirke og økologi - på så mange måder som muligt

Med kirkefestivalen ønsker de arrangerende kirkerne at sætte fokus på tro, kirke og økologi på så mange forskellige måder og med så mange vinkler som muligt. Kirken har fra gammel tid været en aktiv medspiller i samfundslivet, og det gælder såvel indenfor fredelige områder som skolegang, sygepleje og ældreomsorg som de mere krigeriske magtkampe om herredømmet over stater og lande.

Tro - på trods

Tro kan rette sig mod mange forskellige ting. Man kan tro på, at det man læser i sin avis er sandt, selvom forskellige aviser skriver forskelligt om et og samme emne. Man kan tro på, at det godes magt er stærkere end det onde på trods af, at modbydeligheder uafladeligt finder sted. Man kan tro på, at man kan gøre en forskel, selvom det måske synes at være en dråbe i havet.

Økologi har at gøre med, hvordan vi forvalter de ressourcer, der findes i verden.

Økologi - at tage vare på skaberværket

Selve ordet økologi stammer fra græsk. Den første stavelse 'øko' kommer af et ord, der betyder 'hus' på græsk og 'logi' betyder 'ord, mening, viden'. Så økologi har at gøre med, hvad vi gør med huset, dvs. husholdningen, ud fra den viden vi har. Det går som en rød tråd gennem Bibelen, at mennesker skal tage vare ikke alene på andre mennesker, men også på verden, på skaberværket, som det kaldes i den bibelske sammenhæng. Økologi er ikke en ny ”religion”, hvor dem der tænker og lever økologisk automatisk er de frelste, men økologi er en måde at leve hensynsfuldt overfor alt det vidunderlige, som jorden har at give til mennesker såvel som dyr. Det handler dels om at bruge og at producere med omtanke, dels handler det om at deles om de fælles ressourcer på en retfærdig måde.

Mad som tema

Kirkefestivalen havde i år mad som overordnet tema. Der blev derfor holdt en paneldebat fredag aften i forbindelse med åbningen af festivalen, som satte fokus på mad og bæredygtig levevis ved at drøfte sammenhænge mellem mad og den globale verden, mad og ansvarlighed, mad og glæde og mad og tro.

Bredt samarbejde og engagement

Arrangørerne af kirkefestivalen er de ti kirker i Ferslev, Kirke Hyllinge, Skibby, Sæby, Vellerup, Lyndby, Gershøj Herslev, Gevninge og Kornerup, som ligger i henholdsvis Lejre provsti, Roskilde stift og Frederikssund provsti, Helsingør stift. Når kirkerne holder så stor en festival, så kan det kun lade sig gøre, fordi der er så mange sponsorer, samarbejdspartnere og frivillige. Det er i høj grad takket være samarbejde med lokale virksomheder og forretninger, bylaug, kommune og spejdere såvel som landsdækkende organisationer som Bibelselskabet og Danmission, at kirkefestivalen kan blive så stor en succes.

På igen næste år

Styregruppen bag kirkefestivalen har allerede besluttet, at den vil arrangere en ny kirkefestival i 2015, i dagene fra den 4. til den 6. september.

Af: Helene Rasmussen​

print
Tagget , ,