Ørslev Kirke i Ringsted er blevet grøn

Menighedsrådet i Ørslev Kirke fortæller åbenhjertigt om hvordan processen hen mod at blive Grøn Kirke har været:

"Tanken om at blive grøn Kirke har ligget og simret i nogle år i en blanding af på den ene side ganske forståelig personaletræghed i forhold til at skulle vinke farvel til nogle effektive og nemme, men ikke-grønne løsninger i kirke og på kirkegård, - og på den anden side et tilbagevendende ”vi burde da også” og let samvittighedsnag hos menighedsrådet vekslende med bekymringer om, hvorvidt vi nu også efter en tilmelding ville kunne leve op til ordningens forventninger til grønt fokus og grønne løsninger.

Lysegrønt håb

En ny præst med sit lysegrønne håb i behold fik dog givet både personale og menighedsråd det afgørende skub gennem tjeklisten og ind i ”Grøn Kirke”. Vi er nu lettede over, at være kommet helhjertet med og tror egentlig på, at vi med vores tilmelding kun er ved starten af en proces, der naturligt vil accelerere i de kommende år.

Stiftssamarbejdet bærer stadig frugt

Der er nu 46 grønne kirker i Roskilde stift, og 183 grønne kirker på landsplan. Grøn Kirke-gruppen under Danske Kirkers Råd hilser Ørslev Kirke velkommen og glæder sig over den nye grønne kirke, og over at høre om en kirke der på trods af startvanskeligheder alligevel formår at komme i mål med at blive grønne.

Tillykke -og velkommen til

Øsrlev Kirke


print
Tagget , ,