Paradisrummet – kirken og miljøet

Hvad fortæller kirkebygningen om forholdet mellem mennesker, resten af naturen og Gud? Dette var et af de spørgsmål, der blev stillet ved Nordisk Kirkebygningskonference 2013, som havde fokus på kirken og miljøet. Mogens Brandt fra Klima- og Miljøgruppen i Danske Kirkers Råd deltog i konferencen.

”Paradisrummet – kirken og miljøet” var temaet for Nordisk Kirkebygningskonference 2013, som fandt sted i Helsinki fra 29. august til 1. september. Her var næsten tres arkitekter, teologer og kirkefolk fra Danmark, Norge, Sverige og Finland samlet for at lære og udveksle erfaringer om kirkebygninger og kirkerum – denne gang med fokus på kirkebygningers miljømæssige forhold.

Kirken skal forvalte naturarv og kulturarv

Kirken har en rolle som forvalter af skaberværket, indledte biskop i Porvoo, Björn Vikström. Natur og kultur er på samme tid gaver og opgaver. Vi har fået noget, som vi ikke selv har skabt, og spørgsmålet er: Hvad gør vi ved gaven? Gaver – eller lån – skal tages imod, dernæst bruges og bevares, og så gives videre til kommende generationer. Kirkebygninger og kirkekunst er kultur, som vi har ansvar for at anvende til gavn og glæde uden at ødelægge. Nogle gange er vi dog nødt til at forandre for at bevare, uddybede Vikström. At være formidlere af traditionen indebærer også forandring, og det gælder både bibeloversættelser, salmer, kirkemusik og kirkebygninger. Samspillet mellem eksperter (fagfolk som blandt andet arkitekter) og deltagere (den lokale menighed) er vigtig i den sammenhæng, påpegede han.

Kirkebygningen fortæller om Gud, mennesker og natur

I klimakrisens tidsalder er der brug for en ny kirkearkitektur og kirkekunst, så både skaberværkets skønhed og ødelæggelsen af det vises. Det mener Panu Pihkala, som er lektor i økoteologi på universitetet i Helsinki og formand for den finske afdeling af den kristne miljøorganisation A Rocha. Ifølge ham bør vi spørge: ”Hvad fortæller kirkebygningen om forholdet mellem mennesker, resten af naturen og Gud? Afspejler arkitekturen i en bestemt kirkebygning adskillelse eller forbindelse?” At bruge naturelementer i kirkebygninger, for eksempel alterblomster, andre planter, dagslys, vand, brød og vin, giver gode muligheder for ”environmental education” – at kirken kan formidle, undervise og oplære om miljøet.

Kirken i landskabet og landskabet i kirkerummet

Kirkers arkitektur skal altid forholde sig til noget, som er givet: landskab, lys, beplantning med mere. Den norske teolog Margunn Sandal fortalte om mødet mellem kirkebygninger og deres omgivelser – forholdet mellem natur og kirkearkitektur. Mens der i Danmark siges, at ”det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken end omvendt,” hedder det i Norge, at ”det er bedre at gå i naturen og tænke på kirken end modsat!” Naturen bliver ofte betragtet som Guds store katedral, og mange bruger søndag formiddag på at gå en tur i naturen i stedet for at gå i kirke. Margunn Sandal opfordrede til, at vi må blive ven med naturen og tage den ind – også i kirkerummet.

Skoven som alterbillede

Et eksempel på at naturen tænkes sammen med kirkerummet, er Otaniemi kapel fra 1956 ved det tekniske universitet i Helsinki, som ligger i en skovlignende bydel. (Ordet kapel bruges om en mindre kirke på de andre nordiske sprog.) Omgivelserne er et stykke tilfældigt og uberørt skov: den rå natur uden menneskelig kontrol. Hele altervæggen er store glasvinduer fra loft til gulv, og alterbilledet er derfor skaberværket – Guds gave som skifter med årstiderne, så man om vinteren kan se træerne med sne. Både dagens og årets rytme giver afveksling og udvikling. Naturen fortsætter på en måde ind i kirkerummet, samtidig med at man nærmest drages ud i naturen. Der er ingen kors i kirken. Det står til gengæld udenfor – plantet foran skoven så korset bliver direkte forbundet med naturen.

Kirken i klippen

Tempelpladsens kirke i Helsinki er en kirke, der er bygget direkte sammen med naturen. Kirken er hugget ud i klippen i 1960’erne og minder om en underjordisk kirke. Den runde form giver en mindre overflade, så der er brug for mindre opvarmning – også fordi kirken er bygget ind i klippen. Kirken er med sin økologiske arkitektur et godt bud på en af fremtidens byggeformer: Byggematerialerne er vægge, som har stået der i tusinder af år og kan stå der i tusinder af år fremover, kirken har et lavt energiforbrug, og der er begrænset brug for vedligeholdelse – i hvert fald når det gælder inder- og ydervæggene.

Moderne kirke af træ

Kamppi kapel fra 2012 er et flot stykke finsk træarkitektur. Vægge og møbler er af træ. Plankerne er fra naturens side forskellige ligesom ethvert menneske. Den lille kirke er et kirkerum til fred og stilhed og ligger i hjørnet af et torv i Helsinki – ved siden af indkøbscenter, metro- og rutebil-station. Bygningens bæredygtighed, materialer, varme farve og runde form er modsætninger til de firkantede nabobygninger af stål, glas og beton. Kirken er en oase med ro midt i det travle, hektiske og larmende byliv. Den har form som et skib i havet af trafik og reklamer. Hver dag kommer i gennemsnit over 1000 mennesker – de fleste et par minutter. Mange kommer på vej til eller fra arbejde.

Genbrug af gamle kirker til andre formål

I England har man restaureret en række kirker og udvidet deres brug, så rummet mange steder stadig kan bruges til gudstjenester, mens bygningen i hverdagene bruges til eksempelvis cirkus-skole eller kontorbygning i kirketårnet. Organisationen Churches Conservation Trust har stået i spidsen for arbejdet. Det er blevet en succes, fordi det er lykkedes at engagere folk i menighederne, og fordi kirkerne har åbent for besøgende.

Bispegård med bjergvarme

Programmet bød også på energioptimering af gamle kirker, besøg i Porvoo bispegård som er opvarmet af bjergvarme, og ekskursion til ældre kirker. Konferencen sluttede med international gudstjeneste i Helsinki domkirke søndag formiddag med salmer på finsk, svensk, norsk, dansk og engelsk – og dernæst kirkekaffe i krypten, som også lægger rum til udstillinger, koncerter, et kirkerum og en café.

Af: Mogens Brandt

Otaniemi kapel

Otaniemi kapel

Tempelpladsens kirke

Tempelpladsens kirke

Kamppi kapel

Kamppi kapel

Tempelpladsens kirke

Helsinki Domkirke

print
Tagget ,