Pilgrimsvandring 2014: Jordens brød og himlens brød

Pilgrimsvandring i Tryggevælde provsti, 7. sept. 2014

Tema: Jordens brød og himlens brød. Hvad har du brug for?

Morgenindledning i Haslev Kirke:

Først lidt om pilgrimsvandring, om det at ånde livet ind og ud, tage imod og give videre. Åndedrætsøvelser!

Dernæst om dette års tema: Jordens brød og himlens brød. Hvad har du brug for?

Det daglige brød
det er tykke tæpper på gulvet
radio
og rindende vand.
Du gør dig megen bekymring
men alt er fornødent.
Vi lever ikke af brød alene.
Giv os idag
brødet.
Vi glemmer brødet
for dynger af pålæg
og tilmad.
Fordi vi lever i overflod
glemmer vi hvad liv er.
Tag alting fra os
men giv os brød i den elfte time.

Cecil Bødker: ”Brød” (Fygende heste, 1956)

Jesus siger: Jeg er livets brød (Joh 6,35)

Lad os bede

Gud, vi takker dig for den nye dag.
Vi ber dig: giv os det brød, vi har brug for i dag.
Det brød, der mætter vore maver, vores sjæl og vores ånd.
Hjælp os med at ånde ind, af al din godhed.
Og hjælp os med at leve livet – efter din vilje.
Inden vi begynder på dagens vandring vil vi bede for vore kære.
Du ved hvem vi særligt tænker på.
Vi ber dig for alle, der går dagen i møde i stor frygt eller ensomhed.
For alle, der savner, hvad vi har til overflod.
Lad lyset sejre overalt, hvor mørket har magt.
Det ber vi om - for os selv og for alle msk.
Lad os mærke din hånd om os – i dag og alle dage.
Hør os, når vi sammen ber: Fadervor …

Salme: Solen begynder at gløde

På et smukt sted i naturen undervejs:

Vi synger ”Se, nu stiger solen” (DDS 754). Derefter bøn:

Herre
gør mig stille
Gør mig stille lidt så jeg kan være og lytte
her et øjeblik
Stå stille og lytte
til dig

Gør mig stille
så mine sanser bliver skarpe
Så jeg kan høre
nye lyde og få
nye indtryk at begynde dagen på
Nye indtryk og
nye indspark
så jeg tør sætte mig selv i spil
stille op for de andre, smide skrammel ud

Herre
gør mig stille
så jeg tør standse op
Standse op og være stille
og tro på at du er stor
Standse op og være lille
og huske på at livet er kort

Bøn af Pernille Østrem (fra ”Himlen i mine fodsåler”, Aros 2011)

Herfra stillevandring de næste par kilometer

Andagt i Dalby kirke:

Jesus siger: Jeg er livets brød.

De her ord er fra Joh.evang., hvor vi hører beretningen om, at Jesus har været sammen med en masse mennesker gennem en lang dag - og ender med at bespise 5000 med 5 brød og 2 fisk. Læse Joh 6,5-13

Flere ting at lægge mærke til i den beretning:

1. Jeg lægger mærke til, at Jesus har omsorg for mennesker. Han må have været en god prædikant. Men alle hans ord går hele tiden hånd i hånd med helt konkret handling. Han er der for de syge/ensomme/ udstødte Og nu også for de sultne. Omsorg hele vejen rundt om menneskelivet.

2. Og så lægger jeg mærke til, at han gør brug af det, vi har og kan. Det kan se ud af så lidt. 5 brød og 2 fisk – grinagtigt lidt til så mange. Men hvor vi stiller os til rådighed med det, vi har, kan Gud gøre et under.

3. Og en tredje ting: saml alt det sammen, der er til overs, siger han. 12 kurve er der til overs. Måske skal den her oplysning sige noget om, hvor stort underet er. Men det handler også om, at intet skal gå til spilde. Omsorg - ikke bare for mennesket, men for skaberværket også. Guds gode gaver skal deles, og vi skal omgås dem ansvarligt. Nu har der de sidste dage igen været fokus på madspild. Folkekirkens Nødhjælp tager initiativ til et nyt supermarked, der skal imødegå madspild. Vi har det fra Jesus. Vi skal dele – og omgås Guds gode gaver ansvarligt.

Indbyde jer til at lukke øjnene.
Træk vejret ind - hold det lidt - ånd ud - og bliv der lidt. Ånd ind, ånd ud. Et par gange mere.

Vi ånder ind: Gud, du har omsorg for os
Vi ånder ud: det takker vi dig for
Vi ånder ind og takker for brødet
Vi ånder ud: hjælp os med at dele
Vi ånder ind og takker for dit skaberværk
Vi ånder ud og ber om hjælp til at passe på det
Vi ånder din kærlighed ind - og ånder den ud
Vi ånder dit liv ind - og giver det fra os

Herre, vis os din vej og giv os mod til at gå den.

Stilhed. Synge ”Spænd over os” (DDS 29)

Velsignelse undervejs:

Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen.
Herren være bag dig for at holde din ryg fri.
Herren være under dig for at gribe dig, når du falder.
Herren være i dig for at fylde dig med sin Ånd.
Herren være omkring dig for at bevare dig fra alt ondt.
Herren være over dig for at velsigne dig.
Så være du velsignet af Gud Fader, Søn og Hellig Ånd. Amen
Lad os vandre

Efter næste stillevandring, salme på åben mark: Til himlene rækker (DDS 31)

Middagsbøn efter frokost - Vråby Kirke:

I bønnen Fadervor, der lyder den midterste bøn sådan her:
”Giv os i dag vort daglige brød”.

Martin Luther siger i sin katekismus sådan her om det daglige brød:
”Det er alt, hvad der brug for til liv og legeme, som mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, jord, kvæg, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, gode medhjælpere, retskafne og pålidelige overordnede, godt styre, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og værdig levevis, gode venner, trofaste naboer og andet lignende”.

Lad os tygge lidt på Luthers forklaring.
Lad os grunde over, hvad vi har brug for.
Lad os være stille.

Vi takker dig Gud, for brødet,
for jordens brød, og for himlens brød.
Tak fordi du mætter os igen og igen.
Giv os mod, fantasi, vilje og evner til at dele. Amen.

Vi synger ”Vi pløjed’ og vi så’de” (DDS 730)

Afslutnings-nadvergudstjeneste, Hellested kirke:

DDS 413: Vi kommer Herre til dig ind

Vi har dagen igennem været optaget af at ånde ind og ånde ud.
Det giver måske sig selv. Vi kan ikke leve uden at ånde ind og ånde ud.
Men vi har i dag – på vores vandring, givet det særlig opmærksomhed.

Og så har temaet ”brød” fulgt os. Vi har lyttet til Bødker – lyt igen.
Jordens brød, himlens brød, livets brød. Hvad har vi brug for?
Lad os nu sammen give vores åndedræt en særlig opmærksomhed.

Vi ånder ind, at Gud har omsorg for os
Vi ånder ud i taknemmelighed
Vi ånder ind og takker for alle Guds gode gaver til os
Vi ånder ud: hjælp os med at dele
Vi ånder ind og takker for skaberværket
Vi ånder ud og ber om hjælp til at passe på det
Vi ånder din kærlighed ind, Gud - og ånder den ud
Vi ånder dit liv ind - og giver det fra os

Lad os være stille

Vi er på Stevns, Martin A. Hansens hjemegn. Derfor vil jeg nu, i forb. med vores afslutningsgudstjeneste, knytte til ved en af hans fortællinger: ”Agerhønen”.

En fattig familie sidder en aften i deres stue, mens blæsten suser og sneen fyger udenfor. Det er under krigen. Der er sygdom … arbejdsløshed. Der er ikke meget at gøre med (læs uddrag – inkl. slutning).
”Bunden blev ikke skrabet i selvopgivelse. Moderen tog resolut til de sidste reserver. En dug blev lagt på bordet. Et dyrt tællelys tændt. Der blev gjort klart til et håbets festmåltid.”
Alt sammen pga. en lille agerhøne. Der var så lidt mad i den. Og dog så meget.

Vi har i dag undervejs hørt om 5 brød og 2 fisk. Hvad er det til så mange?
Men Jesus tog den lille drengs madpakke, takkede og delte ud.
Og sørgede siden for, at intet gik til spilde.

Stor omsorg for mennesket havde Jesus.
Og stor omsorg for skaberværket. Intet må gå til spilde.
Der skal være til alle, der er til alle. Dér, hvor vi kommer med det, vi har og kan - og Gud velsigner.
Der, hvor vi takker, tror og deler. Dér er der nok til den verden, Gud elsker.

Indstiftelsesord … Lad os som bordbøn bede Fadervor i kor.
Uddeling og bortsendelse

Vi synger ”Menneske, din egen magt” (DDS 370)

Takkebøn:

Vor Herre Jesus Kristus!
Vi takker dig for, hvad du her har givet os.
Du har mættet os med livets brød
og slukket vor tørst ved kilden til evigt liv.
Du har velsignet os med din kærligheds Ånd,
og nu sender du os ud i verden
med din fred og velsignelse.
Lad dit værk lykkes,
så vi mætter dem, der sulter
og giver til dem, der tørster.
Giv os at tjene dig med glæde,
til vi alle bliver ét i dig
og takkesangen lyder fra evighed til evighed. Amen.

Velsignelsen

Vi synger ”Du gav mig, o Herre” (DDS 728)

Tilrettelagt af Karen Stubkjær

print
Tagget , , ,