Portræt af en grøn kirke – Adslev Kirke

Adslev Kirke deler grønne initiativer og udfordringer fra kirkens hverdag, så det kan være med til at inspirere din kirke eller organisation til også at fortsætte med det grønne arbejde.

Del en udfordring I har som grøn kirke lige nu

Mange grønne tiltag er stort set gratis og er dermed ikke så udfordrende - det koster ikke noget at sortere affald, og vi kan ligefrem spare penge, når vi er klimabevidste og har fokus på at spare på energien. Der, hvor udfordringerne kommer, er når de grønne tiltag koster penge, og så møder vi spørgsmålet om, hvorvidt det egentligt er kirkens formål at være grøn? Det kan godt være lidt frustrerende. Der er ingen tvivl om, at verden står over for en klima- og biodiversitetskrise. Vi synes, skaberværket er vigtigt, og dermed at det er vigtigt, kirken involverer sig og prøver at gøre en forskel, så vi forhåbentligt kan give en sund klode videre til de næste generationer.

Del noget, som I er lykkedes med som grøn kirke

Det har været rigtig positivt at blive en del af grøn kirke, og jeg synes, vi er lykkedes med mange ting. Vores graver er meget grøn og engageret i projektet. På kirkegården er der lavet et område med natureng til glæde for både dyr og mennesker, der er sat fuglekasser op, affald bliver sorteret, kirkens marker drives økologisk, og vores præster er gode til at tænke skaberværket ind i gudstjenesterne. Sidste år plantede vi æbletræer i forbindelse med både reformationsjubilæum og ’Plant Håb’-kampagne. Men hvis jeg skal fremhæve èn enkelt ting, så er det skovkirken. Kirken har et stykke skov, og i skoven har vi lavet et kirkerum med alterbord, kirkebænke og altertavle skåret ud af bøgetræ. Det har været en virkelig stor succes. Vi afholder mindst to gudstjenester i skovkirken om året, og indtil videre har de alle været meget velbesøgte, faktisk kommer der så mange mennesker, at vi er nødt til at tage ekstra stole med i skoven. Skovkirken bliver også brugt af FDF, vandrere og pilgrimme og har fået megen omtale i diverse medier.

Hvad gør I for at holde kirkens grønne fokus i hverdagen?

Jeg ved ikke, om vi rigtig gør noget for at holde det grønne fokus, jeg synes egentligt det kommer af sig selv. Det, at der hører skov, skovkirke og landbrugsjord til kirken gør, at stort set alle møder har et grønt fokus. Vi taler meget om, hvordan vi kan bruge de arealer, vi er så heldige at have, på bedst mulig måde med respekt for skaberværket og til glæde for menigheden og til at skabe et positivt image omkring kirken. Vi er også i gang med at renovere vores menighedshus, og i den forbindelse er der meget fokus på klima- og energirigtige løsninger.

Har I lyst til at være den næste kirke eller organisation, som deler initiativer fra hverdagen, så skriv en mail til gronkirke@gronkirke.dk

print
Tagget , , ,