Portræt af en grøn kirke – Gellerup Kirke

En grøn kirke bliver grøn på ny

Del en udfordring og noget I er lykkedes med som Grøn Kirke

Gellerup Kirke har egentlig været ’certificeret’ Grøn Kirke i næsten ti år, men selvom kirken fra tid til anden har haft forskellige (og arbejdende) grønne udvalg, så har det i praksis gennem længere tid været båret af kirketjeneren, der næsten ene mand har fungeret både som indpisker og vagthund i forhold til holde kirken fast på at have en grøn bevidsthed og holde et grønt fokus.

Det er da også kirketjeneren, der har taget initiativ til, at der nu igen er blevet nedsat et grønt udvalg i kirken. En stor del af alt det, der sker i Gellerup Kirke er båret af frivillige og denne insisteren på frivillighed er både (og oftest) en velsignelse og (nogle gange også) en forbandelse. Det betyder jo, at alt det, der sker, er båret af god energi og lyst, men det betyder også, at det kun sker, når udvalgets medlemmer har tid fra alt det andet, de går og passer såsom arbejde, familie og studie.  Derfor er alene det faktum, at Gellerup Kirke har formået at holde sig grøn, kombineret med, at kirken nu atter kan præstere et grønt udvalg, både den største succes og den største udfordring.

Hvordan holder I kirkens grønne fokus i hverdagen?

Blot at finde nogle datoer, nogle timer, hvor udvalget kan samles og finde ud af, hvordan det skal arbejde, kræver en vedholdende tålmodighed fra tovholderens side. Dette er jo skrevet med et smil på læben, da alle er aktive og travle, både inden for og uden for kirken, og ingen kan lade nogen noget høre. Samtidig er udvalgsarbejdet selvopretholdende. Det giver nemlig en overraskende god energi til at fortsætte arbejdet, når det indimellem rent faktisk lykkes at afse den fornødne tid og her oplever, at udvalgets indhold og dermed også udvalgets arbejdsindsats etablerer sig og vokser op (som grønne planter) mellem fingrene på os.

Alle møder i indeværende år aftales fra gang til gang og ad hoc efter behov, men fra næste år er det absolut vores intention at mødes i begyndelsen af hvert kvartal, altså i alt fire gange om året. Og hvert det første kvartal i året vil vi dels gennemgå tjeklisten fra Grøn Kirke, så Gellerup Kirke forbliver certificeret grøn, dels planlægge årets aktiviteter og indsatsområder.

Det er tanken, at den faste mødefrekvens skal og vil gøre det lettere og naturligt være med til at fastholde ’kirkens grønne fokus’, men indtil vi når derhen, så vil vi i udvalget bruge en hel del kræfter og tid på at forny kirkens grønne bevidsthed (og dermed også fokus) gennem en målrettet synliggørelse af, at Gellerup Kirke er en Grøn Kirke: Det skal ske gennem opsætning af plakater, opdatering af hjemmesider, nogle grønne pip i kommende kirkeblad, interne samt eksterne nyhedsbreve.

Når den grønne bevidsthed og grønne fokus således er fornyet, så er det udvalgets hensigt at sætte ind på følgende områder: Det skal undersøges, om Gellerup Kirke kan skifte til en el-leverandør, der har ’grøn’ el. Det er ønskeligt, at indkøb i langt højere grad var økologiske. Det skal undersøges, hvordan kirken skal deltage i eller være medarrangør i forhold til affaldsindsamling i det offentlige rum. Det skal undersøges og diskuteres, hvilke grønne projekter Gellerup Kirke kan støtte ud af kollekten. Sidst, men ikke mindst ønsker vi en noget grønnere tone i/under gudstjenesterne og altså året rundt og ikke kun i Skabelsestiden.

Maj 2019

print
Tagget , , , ,