Portræt af en grøn kirke – Haslev Kirke

Haslev Kirke deler grønne initiativer og udfordringer fra kirkens hverdag, så det kan være med til at inspirere din kirke eller organisation til også at fortsætte med det grønne arbejde. 

Del en udfordring I har som grøn kirke lige nu

Vi har et godt samarbejde i udvalget for Grøn Kirke i Haslev, og der er meget god forståelse og samarbejde for Grøn Kirke både i menighedsrådet, hos præsterne og de ansatte. Dog kunne synligheden over for menigheden og vores by være meget bedre. Derfor har vi i udvalget for Grøn Kirke arbejdet med synliggørelsen af det at være Grøn Kirke overfor menigheden og vores lokalområde, Haslev by.
I første omgang har Grøn Kirke fået sin egen og tydelige del af opslagstavlen i Kirkehuset, hvor der er foldere om Grøn Kirke til at tage samt en stor plakat med Grøn Kirke. Det er meningen, at der også skal komme opslag om kirkens energiforbrug op her.
Der er etableret en digital skærm i “Glashuset” (et rum mellem kirken og Kirkehuset), som kan ses fra gaden, og der er fem skiftende “plakater”, hvor Grøn Kirke er en af dem. Desuden er Grøn Kirke kommet på forsiden af kirkens hjemmeside.
Men vi vil gerne, at kirken signalerer en bevidsthed om forbrug af energi og hensyn til miljø over for lokalsamfundet. Det er en udfordring, som vi arbejder videre med, og et forslag er indsamling af affald/skrald med konfirmanderne i lokalområdet – langs indfaldsveje, de større veje i byen samt stier.

Del noget, som I er lykkes med som grøn kirke

I Haslev kirke bliver der afholdt grøn gudstjeneste hvert år i juni. Det foregår udendørs i en nærliggende lund eller park. Under Grøn Kirke er der også etableret en dåbskludestrikkegruppe, hvor strikkeglade damer sørger for lave dåbsklude, som gives i gave som minde om dagen til dåbsforældrene. I tilknytning til dåbskluden bliver der også hæklet små bogmærkekors, som gives sammen med børnebiblen, der foræres til dåbsforældrene.
Udvalget for Grøn Kirke har desuden etableret to bagelaug, som bager henholdsvis alterbrød til gudstjenesterne og småkager til kirkekaffen efter gudstjenesterne. Der er også etableret et blomsterlaug, som laver blomsterdekorationer til alteret og kirken hver anden uge.
Desuden er elpærer er erstattet af led-pærer, og der er lavet miljørigtige forbedringer i kirkerummet, som fx forsatsruder. Der bliver indkøbt miljøvenlige rengøringsmidler, og der bliver fortrinsvis indkøbt økologiske varer. Ydermere er der er fokus på affaldssortering

Hvad gør I for at holde det grønne fokus i kirkens hverdag?

Vi holder 3-4 møder i udvalget for Grøn Kirke om året, og udvalgsmedlemmerne mødes ofte i kirkeregi, hvor der er god mulighed for at tale sammen og høre, hvordan det går med det, vi har aftalt. I Haslev har vi en administrationschef, som er meget positiv over for Grøn Kirke og som gør et stort arbejde for at arbejde med på konceptet.

Har I lyst til at være den næste kirke eller organisation, som deler initiativer fra hverdagen, så skriv en mail til gronkirke@gronkirke.dk


print
Tagget , , ,