Ring og Brædstrup Kirkegårde er blevet grønne

Nu kan det grønne netværk byde velkommen til Ring og Brædstrup Kirkegårde i Horsens Provsti som nye, grønne kirkegårde. Menighedsrådsmedlem Inger Hørlyck Jensen og kirkegårdsleder Ingelise Lundby Thorvaldsen fortæller her mere om den gode og spændende proces.

Ring Kirkegård er en lille kirkegård med kun syv aktive gravsteder fordelt på ca. 5000 m2. Kirkegården er lagt ud i græs, hvor en del klippes én til to gange om året. Store planter får lov at blive stående, der er takshække med gamle gravsten i, og også diget trimmes kun én til to gange årligt.

Brædstrup Kirkegård, som er tre-fire gange større end Ring, er en meget traditionel kirkegård med ca. 1000 aktive gravsteder. Her arbejdes der mod et grønnere udtryk. 

Sløjfede gravsteder fået har fået en muldbund og er blevet tilplantet med stauder, småtræer og buske. “Vi arbejder mod at formindske arealet dækket med perlesten/ral og trimmet græs, da vi ønsker forskelligartethed, stillerum og natur” fortæller Inger og Ingelise om arbejdet. Og netop denne forskelligartethed med fokus på stillerum og den gode brugeroplevelse er sigende for det grønne arbejde på Ring og Brædstrup Kirkegårde. 

Et længe ventet arbejdeFor tre år siden viste en brugerundersøgelse tydeligt, at brugerne af de to kirkegårde ønskede flere træer, stillerum og natur. Det var med til at danne grundlaget for et godt og spændende samarbejde omkring den grønne omstilling på kirkegårdene. Menighedsrådet får input mange steder fra og møder kæmpe opbakning også fra brugerne af kirkegården. Det samme kan siges om medarbejderne: “Opbakningen blandt medarbejderne har været fantastisk, og for dem giver det en stolthedsfølelse omkring arbejdspladsen”. 

Grøn Kirkegård-tjeklisten: et godt værktøjDe seneste tre år har Brædstrup Sogns Menighedsråd stilet mod at kunne opfylde kriterierne for at blive grøn kirkegård. I det arbejde beskriver de tjeklisten for grønne kirkegårde som et godt værktøj, der har har hjulpet med retning og fokus. I dag opfylder Ring og Brædstrup Kirkegårde 29 punkter, og der arbejdes stadig på at kunne opfylde flere. Tjeklistens punkter er forskelligartede, hvilket også afspejles i det grønne arbejde på Ring og Brædstrup Kirkegårde: “Vi har arbejdet mod at bruge eget plantemateriale til genbrug som jordforbedring og bunddække, samt tilplantning med stauder, indførsel af batterimaskiner og led-pærer og affaldssortering”. Fra den lange liste af grønne tiltag kan det også nævnes, at kirkegårdene inddrages som en del af kirkens øvrige aktiviteter f.eks. til konfirmander, andagter mv., og kirkegårdene har indgået et samarbejde med stenhuggere om at genbruge uafhentede gravsten. 

Tagget , , ,