Sakskøbing er ny Grøn kirkegård

Sakskøbing kirkegård

Sakskøbing Kirkegård er ny grøn kirkegård

Sakskøbing kirkegård ligger på Lolland. De 27 punkter af hvor 3 af dem er deres eget intiativ. 

Sakskøbing Kirkegård er placeret lidt uden for Sakskøbing bys centrum. Kirkegården blev indviet i 1812 og er af flere omgange blevet udvidet senest sidst i 1940’erne, hvor det samlede areal kom op på de ca. 29.000 msom de har i dag.


Om Sakskøbing kirkegård

  • Grøn Kirkegård siden 2022
  • Har udfyldt 27 punkter på tjeklisten

Kirkegården fortæller at de har arbejdet med naturdelen i ca. 10 år, hvoraf de ca. 5 år har været mere seriøst omkring forbindelse med etableringen af vores skovkirkegård, som dækker et areal på ca. 5000 m2. Hvert år omlægger de en del af deres fredede/registrerede gravsteder. Det gøres ved at omlægge fra traditionelt brug til staudebede med en del hjemmehørende stauder. Dertil genbruger kirkegården deres fældede træer til opbindingspæle, insekthoteller og som flis.

Specielt processen med etablering af det vilde udtryk som kirkegården har i deres kommende skov har været udfordrende fortæller Sakskøbing kirkegård. Det sværeste har været og kan stadig være, uden tvivl at få kirkegårdens brugere til at forstå konceptet. De prøver at informere ved hjælp af en infotavle, der bl.a. forklarer om projektet og hvilke dyr, der findes i området. Der ud over afholder de også kirkegårdsvandringer, hvor vi går igennem området og fortæller om projektet.

Kirkegården fortæller at for dem har det sjoveste og nok også mest overraskende været, hvor hurtigt insekterne kommer til og hvor meget bedre jordkvaliteten bliver i løbet af kort tid.
Deres tre egne initiativer har været at at de genbruger rødder fra fældede træer som insekthoteller, at de forsøger at genbruge planter fra hjemfaldne gravsteder og at de prøver at skabe et samarbejde om udveksling af stauder med andre kirkegårde.  

Læs mere om kirkegården på deres hjemmeside her

print
Tagget , ,