Veerst kirke er ny Grøn Kirke

Veerst kirke

Veerst kirke ligger i Vejen i Sønderjylland. Kirken tjekker 27 punkter af på tjeklisten. 
Kirken fortæller at de ønsker den grønne tankegang skal gennemsyre deres kirke og kirkegård. Derfor mener Veerst kirke at det involverer det  alle i menigheden uanset om de sidder i PR- og aktivitetsudvalget, er kirkeværge, sidder i præstegårdsudvalg, er præst, graver eller har helt andre funktioner. De vil derfor tage Grøn Kirke på dagsordenen to gange årligt og tjekke, om kirken nu stadig lever op til de krydser, de har sat, samt igangsætte yderligere grønne tiltag. 

Fremadrettet kunne det være et stort ønske at skifte varmekilde i kirken, som p.t. opvarmes med oliefyr fortæller kirken. De har derfor indhentet tilbud på at få installeret varmepumpe i kirken i stedet. Dette skal drøftes på førstkommende menighedsrådsmøde.

Veerst kirke drøfter også fra tid til anden driften af vores præsteskov. Dette har endnu ikke medført egentlige grønne tiltag vedr. selve driften, men til først kommende høstgudstjeneste, som foregår ved en skøn lille sø i præsteskoven, bliver menigheden inviterer til at plante deres "eget" familietræ. Et træ, som de gennem årstider år efter år, vil kunne komme og følge/genbesøge. Kirken fortæller at de har en super dygtig graver, som hele tiden tænker i at gøre kirkegården til en grøn oase. Et af gravernes nyeste tiltag er steder, hvor de lave hække er erstattet af fine stablede "brændestakke", som er gode for biodiversiteten.

Kirken fortæller afslutningsvist at de glæder sig til fremadrettet at arbejde med flere grønne tiltag.

Læs mere om Veerst kirke her

print
Tagget , ,