Samsø, fjernvarmeanlæg og golfbaner til inspiration

Samsøs erfaringer med at blive og være Danmarks vedvarende energi-ø var til stor inspiration på flere forskellige måder for 43 deltagere på Grøn Kirkes studietur til Samsø d. 20/6.

Humor og pragmatik

Med en afvæbnende humor og fantastisk fortælleevne bød Søren Hermansen velkommen til en flok kirkefolk, med interesse for energieffektivisering og bæredygtighed på Samsø Energiakademi. Sjove historier med pragmatiske pointer brugte direktøren for Energiakademiet til at videregive erfaringer om, hvordan man forvandler en ø afhængig af fossile brændstoffer til en vedvarende energi-ø med overskud af el.

At tage ansvar for en fælles sag

43 folk fra forskellige kirker deltog i Grøn Kirkes studietur til Samsø d. 20/6. Søren Hermansen inviterede gruppen til at overveje, hvordan man i fællesskab løfter et ansvar for en fælles sag. En fælles sag, der for Samsø startede med at skulle nedsætte CO2- forbruget og gøre sig selvforsynende med vedvarende energi.

I 1997 vandt Samsø en konkurrence om at blive Danmarks energi-ø. Ved at vinde den konkurrence, måtte Samsø arbejde på at blive selvforsynende med energi, på en ø, hvor ikke alle nødvendigvis kunne se den gode ide. Det har ikke været nemt og ligetil, men med forståelse for samfundet på Samsø og for forskellige interesser i samfundet, er det lykkedes.

Fælled + fælleskab = fælledskab

Fælledsskab var et ord Søren Hermansen brugte. Et fælledsskab er et fællesskab om en fælles sag, eller en fælled. Fælleden er noget, som ikke er ’nogens’ men alles – det kan f.eks. være luften, et fælles jordareal eller vandet.

Når folk går sammen for at arbejde for en fælles sag – så kan de godt have forskellige grunde til det. Og det er ok – så længe der passes på fælleden. På Samsø havde forskellige aktører forskellige interesser og årsager til at ville bidrage til at øen blev Danmarks energi-ø. Men aktørerne har arbejdet sammen for den fælles sag.

Energi-indsatsen smitter

Energiakademiets arbejde med at energi-forbedre Samsø smitter af på andre af øens aktiviteter og borgere. Herunder også kirker. Således er alle Samsøs 7 kirker grønne kirker. Men også golfklubben arbejder på at energieffektivisere og på at pleje greens'ene nænsomt og uden brug af kemiske sprøjtemidler. Her bruges organisk gødning, tang-ekstrakt og mikro-kløver til at gøde og jordforbedre. Eldrevne plæneklipper med solceller og får bruges til at slå græsset og holde andre græsarealer trimmede. Hvem skulle have troet at en green-keeper havde erfaringer og inspiration at give videre til kirkefolk? I hvert fald så havde Samsøs green keeper erfaringer og et pragmatisk gå-på-mod, som var til stor inspiration for gruppen.

Kirkerne arbejder også med

Dagen sluttede af i Tranebjerg sognehus, som med sin stråtækte bindingsværks charme og skæve gulve med al tydelighed viste de udfordringer kirker har med at vedligeholde og bevare bygninger som på ingen måde er blev bygget til at være energieffektive. En udfordring som Samsøs kirker ikke desto mindre arbejder med og finder bæredygtige og pragmatiske løsninger på. Øens energifokus har smittet af på kirkerne og giver en løbende motivation til at tænke bæredygtighed ind i kirkernes forvaltningsopgave.

At være i proces

Samsø var eksempel på mange ting – men ikke mindst på, hvordan et tiltag lidt fra siden (at vinde en konkurrence om at blive energi-ø)– med bred folkelig opbakning efterhånden smitter af på andre dele af samfundet og går hen og bliver en succes, der fortsætter. Ligesom kirker og andre, som vælger at være grønne – også må arbejde på det og blive ved med at udfordre sig selv til at tage flere skridt mod at aflevere jorden i mindst lige så god stand som vi modtog den.

Turens deltagere tog trætte, men meget inspirerede hjem med input til at overveje, hvordan også kirker kan være med til at bidrage til et fælledskab omkring den natur og det klima vi samarbejder med Energiakademiet, fjernvarme anlæg og golfbaner om at værne om.

Grøn Kirke havde med støtte fra Aarhus Stift, Aalborg Stift, Roskilde Stift, Kalundborg provsti arrangeret studieturen til Samsø med Bodil Therkelsen som rejseleder.

Af: Hanna Smidt

print
Tagget ,