Sct Peders kirke er ny grøn kirke

I efteråret 2019 var der flere indlæg i Stiftsbladet og i Menighedsrådenes blad om Grøn Kirke.

Også på Himmelske Dage i Herning var der fokus på Grøn Kirke - selvfølgelig, hvor undertegnede deltog. På menighedsrådsmødet i december 2019 havde jeg sat punktet "Sct. Peders sogn, Grøn Kirke" ? på dagsordenen.

Vi nedsatte et udvalg bestående af kirketjener Hanne Jensen, kontaktperson Anni Vilsgaard og mig, kirkeværge Anne Gro Hansen som i januar fremlagde forslag på menighedsrådsmødet om at blive Grøn Kirke. Menighedsrådet var på forhånd blevet bedt om individuelt at svare på spørgsmålene i tjeklisten. Svarene var gennemgående sammenfaldende.

I februar nåede vi at fremlægge resultatet på rådsmødet, og udvalget blev bedt om at sammenskrive en handlingsplan, som skulle vedtages på rådsmødet i marts måned. Dialogen mellem udvalg og menighedsråd blev afbrudt på grund af corona nedbruddet. Udvalget har holdt et par møder forår og sommer, og på rådsmødet den 11. august vedtog rådet enstemmigt at tilslutte sig handlingsplanen. Det fremgår af handlingsplanen, hvordan vi fortsætter arbejdet med at være Grøn Kirke, og begge rådsmedlemmer fortsætter forventeligt i den kommende 4 års periode i menighedsrådet. Kirketjeneren fortsætter også i udvalget.

Det har været en øjenåbner, at når vi sætter fokus på at være Grøn Kirke, så har vi allerede været godt i gang i flere år med at tænke "grønt" ind i praksis. Vi vil gerne blive endnu bedre, og det betyder noget at sætte fokus på et emne så det bliver en naturlig del af hverdagen og af rådets arbejde, som påvirker kirkens liv og vækst i samarbejde med menigheden. Vi opfylder 32 punkter i dag den 12. august 2020.

print
Tagget ,