Klumme: Erfaringer fra Gjøl

Af Niels Eske Nyhus, Gjøl menighedsråd, kontaktperson og formand for ”Grønt udvalg”

Gjøl Kirke har været ”grøn kirke” i 5 år.

Det har været en spændende udfordring og et projekt, der optager hele kirken, og hvor fællesskabet ved at bidrage til den grønne omstilling viser sig ved engagement hos såvel medarbejdere, præst og menighedsråd.

Menighedsrådet har nedsat et grønt udvalg bestående af graver, gravermedhjælper, præst og et medlem af menighedsrådet.

Vi håber meget, at en eller flere af sognets beboere med faglig ekspertise, eller som brænder for denne sag, vil tilslutte sig udvalget, og være med i arbejdet.

Grønt udvalg har udarbejdet en handlingsplan for Gjøl Kirke som ”grøn kirke”. Den fungerer som rettesnor for udvalgets arbejde: Hvordan går det med nye tiltag, hvem har ansvar for udførelse, tidsperspektiv, status osv.

”Grøn kirke” er et fast punkt på menighedsrådets dagsorden. Graveren deltager i en erfa-gruppe, hvor man på skift mødes ved hinandens kirker. Det giver inspiration og er med til at holde “ilden varm”. Et møde forår og efterår er fint.

Af eksempler på initiativer fra Gjøl kirkes grønne udvalg kan nævnes: Kirkernes klima-stafet, nye LED-pærer og spots til udendørs belysning, LED-pærer i alle bygninger, vandbesparende toiletter ved udskiftning, plant håb-plant træ (plantning af æbletræer ved høstgudstjeneste), plantning af løgvækster, genbrug af kirkegårdskompost, jordforbedring med fiber fra biogasanlæg, miljøvenlige alterlys, miljøpapir, dyrkning af blomster til buketter på gravsteder og i kirken, indsamling og genbrug af bl.a. glas, lys og metal. Bioklippe græsplæner.

I nærmeste fremtid går vi i gang med at fremme biodiversiteten på kirkens jorder, hvilket indebærer såning af faunastriber/-bede, plantning af lyng, lavendel, timian og kæmpeverbena, bygning af fuglekasser og insekthoteller i samarbejde med skole og spejdere, opsætning af bistader i samarbejde med lokal biavler.

At være grøn kirke er en proces, der løbende skal overvejes og medtænkes i menighedsrådets og de ansattes arbejde.


print
Tagget , ,